Visste du att vi kommer ihåg ca 80% av det vi ser, men bara 20% av det vi läser? Bara det gör ju att man förstår varför fler och fler söker sig till Instagram, såväl privatpersoner som företag. 

Instagram har sedan start lockat till sig 500 miljoner aktiva konton per dag worldwide. Cirka 64% av vår uppkopplade befolkning i Sverige, alltså nära 2 av 3, har använt Instagram minst någon gång under de senaste 12 månaderna. Hela 46% gör det dagligen, enligt rapporten Svenskarna och internet (2021). Som företagare är det alltså ett väldigt tacksamt medie för att nå ut till sina kunder.

Marknadsföring idag bygger mycket på identitet, konsumenten vill tillhöra något och att då som företag visa upp sina produkter i olika relevanta sammanhang kan hjälpa till att förstärka varumärkets identitet. Samtidigt är det ett bra sätt att knyta an en mer personlig relation till dina kunder genom till exempel behind the scenes-bilder och filmer.

Vi bjuder på 8 snabba tips om hur man använder Instagram effektivt:

  1. Fokusera mer på kvalitet än kvantitet. Lägg ut väl genomtänkta bilder som säger något om verksamheten.
  2. Se till att bilderna är rena, det vill säga rensa upp i bakgrunden så bilden inte upplevs som stökig.
  3. Våga fota från annorlunda perspektiv. Det gör dina bilder mer intressanta. 
  4. Våga beskära bilderna du tar. Gör du det på ett bra sätt kan du skapa en helt ny känsla. 
  5. Ansikten, och gärna glada leenden, ger generellt fler likes. Testa så får du se själv!
  6. Tänk på flödet! Få till ett enhetligt snyggt instagramflöde genom att använda samma typ av filter och återkommande färger. Har du en grafisk profil blir det lättare. 
  7. ”Lägg till plats” – Genom att visa var företaget finns så blir ni även sökbara på platsen och fler kan hitta er.
  8. Kolla upp vilka # som är relevanta för ert företag och gör en lista på dem, använd dem sedan i olika uppsättningar i era inlägg. Ha dock inte för många # i samma inlägg, cirka 7-10 är lagom och flytta ner dem en bit i texten.

Har du förstått kraften av Instagram, men inser att du som företagare/marknadsförare inte har tid eller kunskap så finns vi här för att hjälpa dig! Vi erbjuder både coaching, föreläsningar och operativ hjälp. Läs mer om det här.