Det finns många termer inom marknadsföring som för många låter som ren grekiska. Vi vet. De flesta av dessa ord handlar om mätning inom digital marknadsföring och är alltså nyckeltal som visar på om marknadsföringen är framgångsrik eller ej. 

Vad betyder KPI?

KPI (Key Performance Indicator) är det engelska ordet för nyckeltal. Använd få och relevanta KPI:er för att få en gemensam överblick om hur verksamheten utvecklas i relation till era mål. En utmaning kan vara att välja ut ett fåtal KPI:er att fokusera på. Det blir lätt för spretigt om man använder sig av för många nyckeltal, vilket försvårar samsyn, utvärdering och förbättring. Trafik, konverteringsgrad, slutförda mål eller köp per månad är vanliga KPI:er men det finns många fler.

Vad är ROI?

ROI (return on investment) innebär avkastning på investeringar. Som exempel inom marknadsföring bör det inkludera hela kostnaden för exempelvis en annonskampanj på facebook, alltså både framtagandet av annonsen, admintiden för uppsättning samt själva annonskostnaden – kontra intäkten eller målvärdet som då blir ROI. Om den totala kostnaden för annonsen var 1200 kr och intäkten från den var 2400 kr så blir ROI 200 %.

Vad är ROAS?

ROAS (Return on Ad Spend) är en indikator på avkastningen på själva annonskostnaden som kan användas för att beräkna den faktiska vinst som genererats i förhållande till annons-kostnaden. Används ofta inom Google Ads. Här räknar man inte med kostnaden för framtagandet av annonsen, utan bara annonseringens kostnad kontra intäkten eller målvärdet som den genererade.

Vad är CMS?

CMS står för Content Managing System. CMS är system som gör det möjligt att skapa och publicera innehåll på webbplatser utan att behärska webbutveckling och kodning. Publiceringsverktyg är en vanlig benämning på svenska. Exempel på CMS är WordPress, Wix, Squarespace, Episerver och Sitevision.

Vad är CPA?

CPA definierar kostnaden per åtgärd dividerat med kostnaden per resultat. Ett mått som återspeglar en användares önskade beteende. Med andra ord anger detta värde hur mycket en åtgärd, till exempel ett lead, inköp eller annan händelse, kostar dig i genomsnitt per användare (konvertering).

Vad är CPC?

CPC (Kostnad per klick) anger det värde som beräknas genom att klicka på annons, eller vad ett klick på din annons kostar dig i genomsnitt. Med hjälp av dessa KPI: er, kan du beräkna exakt hur dyr en åtgärd (klicka, besöka din hemsida, etc.) är. Ju högre CPC är, desto sämre resultat av din annons. Eventuellt. Målet är generellt att hålla CPC så lågt som möjligt.

Vad är CPM?

CPM mäter kostnaden per tusen visningar. Detta värde används ofta och mycket för att mäta kampanjens framgång och jämföra det med andra kampanjer, som då också har CPM som mål. Inte jämföra äpplen och päron.

Vad är CTR?

CTR (Click through rate), kallas även klickfrekvens, är en viktig indikator och en viktig del av utvärderingen av en annons. Detta jämför förhållandet mellan klick och visningarna av annons. Ju högre CTR-värde, desto bättre fungerar annonsen.

Vad är ROE?

ROE (Return of engagement) är när följare engagerar sig i ens inlägg genom likes, kommentarer och “saves” (när någon sparar ditt inlägg). Om följare skriver till er i direktmeddelande eller svarar i en händelse på Instagram så kommer det också att räknas som engagemang.

Du räknar ut din ROE genom att addera antal likes och kommentarer på ett inlägg, och dividera det med antalet följare. Multiplicerar du sedan det med 100 får du en procentandel.

Ett exempel
Ett konto som har 1 200 följare, får 100 likes och 15 kommentarer på en bild.

100 + 15 / 1200 x 100 = 9,5 %.

Engagemangsgraden blir då 9,5 %.

Bonus-förklaringar om följares engagemang!

Räckvidd
Räckvidd visar på antal personer som har sett en annons minst en gång under kampanjens livslängd. Genom att veta din räckvidd får du hjälp med att förstå om kampanjens kostnad är värd det nya antalet kunder som du bearbetar. 

Exponeringar
Alla gånger en annons visats sammanlagt, inklusive de gånger samma person kan ha sett annonsen flera gånger.

Frekvens
Antal gånger en person har sett annonsen i genomsnitt. Denna är viktig att bevaka om du kör en stor kampanj. En bra strategi för att finnas i kundernas medvetande vid köptillfället handlar precis om att visa upp sitt budskap på ett snyggt sätt, glöm inte designen, för många personer i relevant mängd. Det är därför man också mäter frekvensen, för att undvika att budskapet bidrar med en reklamtrötthet som i sin tur kan skada varumärket.

Vad är SEO och SEM?

SEO (Search Engine Optimization), sökmotoroptimering eller sökoptimering. Kärt barn har många namn. SEO innefattar det arbete i utvecklingen av en webbplats som gör så att du rankar högre på Googles organiska träfflista, alltså inte betald annonsering, såsom Google Ads. SEM (Search Engine Marketing) eller sökmotormarknadsföring är ett begrepp som innefattar all marknadsföring i sökmotorer, alltså både den organiska rankingen (SEO) och betald annonsering.

Läs mer om SEO i vår guide om SEO.

Vad är CTA?

CTA (Call to Action) är en länk eller knapp som uppmanar besökaren till handling.

Vad är SoMe?

SoMe är en förkortning av Social Media. Onödig kanske, men för oss som använder ordet 742 gånger/dag i genomsnitt är det smidigt.

Vad är Captions?

Captions är texterna du skriver till dina inlägg på sociala medier.

Vad är DM?

DM är ett privat direktmeddelande som du skickar på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn etcetera.

Vad är Engagement Rate?

Engagement Rate är antal procent som sett din post på sociala medier och aktivt engagerat sig i den. Till exempel klickat på en länk, kommenterat, sparat, gillat eller retweetat.

Vad är Feed?

Feed är den ström/det flöde av innehåll du ser med uppdateringar och information på sociala kanaler.

Vad är Hashtag?

Hashtag är ett ord eller fras som börjar med #-tecknet. Det är ett enkelt sätt att göra ordet eller frasen sökbar/synlig för andra med samma intresse på sociala medier. 

Vad är Organic reach/Organisk räckvidd?

Organic reach eller organisk räckvidd är det antal unika personer som ser ditt publicerade innehåll på sociala medier utan att du betalat för att det ska synas.

Vad är Paid reach/Betald räckvidd?

Paid reach eller betald räckvidd är det antal unika personer som ser ditt publicerade innehåll som du betalat för – annonser, sponsrade poster, sponsrade stories. 

Vad är en GIF?

GIF står för Graphics Interchange Format och är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder. Populärt på webben för att formatet ger möjlighet till enklare animeringar. Ofta fett roliga!

Vad är AI?

AI betyder Artificiell Intelligens och handlar om simulerad mänsklig intelligens i datorer. AI används bland annat i robotar och bottar, som din schackutmanare eller Siri i telefonen.

Vad är ML?

ML, förkortat för maskinlärning, innebär att datorer utifrån data, lär sig vanor och applicerar vad den lärt sig när den utför olika uppgifter. Maskinlärning, ML, används bland annat idag i sökmotorer, röststyrning i applikationer och filtrering av spammejl.

Skillnaden mellan AI och ML

AI, artificiell intelligens handlar om att datorer försöker simulera mänskligt beteende när den utgör olika uppgifter. Uppgifterna är bestämda av människor, och datorn har inte möjlighet att utveckla sig själv, eller ändra på uppgifterna. När det kommer till maskinlärning har datorn möjlighet att själv utveckla hypoteser för att effektivisera sin uppgift. I maskinlärning sätter man istället ett regelverk som datorn ska förhålla sig till, och sedan får den själv testa sig fram, lära, hur uppgiften kan lösas på det effektivaste sättet.

AHA!

Tänkte du nu. Ni har ju missat X, Y och Z! Jo, vi vet. Det finns mängder av fler förkortningar vi hade kunnat skriva om, men det blir för mycket. Har vi missat någon superduperviktig förkortning? Skäll på oss via mejl eller sociala medier, och begär minst ett äpple som belöning 😉