Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Förkortningar inom Digital Marknadsföring

Det finns många termer inom marknadsföring som för många låter som ren grekiska. Vi vet. De flesta av dessa ord handlar om mätning inom digital marknadsföring och är alltså nyckeltal som visar på om marknadsföringen är framgångsrik eller ej. 

KPI
ROI
ROAS
CPA
CPC
CPM
CTR
ROE
SEO
SEM
CTA
SoMe
CAPTIONS
DM
Engagement Rate
Feed
Hashtag
Organic Reach/Organisk räckvidd
Paid Reach/Betald räckvidd
GIF

Vad betyder KPI?

KPI (Key Performance Indicator) är det engelska ordet för nyckeltal. Använd få och relevanta KPIer för att få en gemensam överblick om hur verksamheten utvecklas i relation till era mål. En utmaning kan vara att välja ut ett fåtal KPI:er att fokusera på. Det blir lätt för spretigt om man använder sig av för många nyckeltal, vilket försvårar samsyn, utvärdering och förbättring. Trafik, konverteringsgrad, slutförda mål eller köp per månad är vanliga KPI:er men det finns många fler.

 

Vad är ROI?

ROI (return on investment) avkastning på investeringar. Som exempel inom marknadsföring bör det inkludera hela kostnaden för exempelvis en annonskampanj på facebook, alltså både framtagandet av annonsen, admintiden för uppsättning samt själva annonskostnaden – kontra intäkten eller målvärder som då blir ROI. Om den totala kostnaden för annonsen var 1.200kr och intäkten från den var 2.400kr så blir ROI 200%.

 

Vad är ROAS?

ROAS (Return on Ad Spend) är en indikator på avkastningen på själva annonskostnaden som kan användas för att beräkna den faktiska vinst som genererats i förhållande till annons-kostnaden. Används ofta inom Google Ads. Här räknar man inte med kostnaden för framtagandet av annonsen, utan bara annonseringens kostnad kontra intäkten eller målvärdet den genererade.

 

Vad är CPA?

CPA definierar kostnaden per åtgärd dividerat med kostnaden per resultat. Ett mått som återspeglar en användares önskade beteende. Med andra ord anger detta värde hur mycket en åtgärd, till exempel en lead, inköp, annan händelse, kostar dig i genomsnitt per användare (konvertering).

 

Vad är CPC?

CPC (Kostnad per klick) anger det värde som beräknas genom att klicka på annons, eller vad ett klick på din annons kostar dig i genomsnitt. Med hjälp av dessa KPI: er, kan du beräkna du exakt hur dyr en åtgärd (klicka, besök din hemsida, etc.) är.Ju högre CPC är, desto sämre resultat av din annons. Eventuellt. Målet är generellt att hålla CPC så lågt som möjligt.

 

Vad är CPM?

CPM  mäter kostnaden per tusen visningar. Detta värde används ofta och mycket för att mäta kampanjens framgång och jämföra det med andra kampanjer, som då också har CPM som mål. Inte jämföra äpplen och päron.

 

Vad är CTR?

CTR (Click through rate) Klickfrekvens är en viktig indikator och en viktig del av utvärderingen av en annons. Detta jämför förhållandet mellan klick och visningarna av annons. Desto högre CTR-värde, desto bättre fungerar annonsen.

 

Vad är ROE?

ROE (Return of engagement) är när följare engagerar sig i ens inlägg genom likes, kommentarer och “saves” (när någon sparar ditt inlägg). Om följarna även skriver till er i direktmeddelande eller svarar i en händelse på Instagram så kommer det också att räknas som engagemang.

Du räknar ut din ROE genom att addera antal likes och kommentarer på en post och dividera det med antalet följare. Multiplicerar du sedan det med 100 får du en procentandel. Ett konto som exempelvis har 1200 följare, får 100 likes och 15 kommentarer på en bild så blir engagemangsgraden 9,5%.
100+15/1200×100 = 9,5 % 

Bonus-förklaringar!

Räckvidd  Räckvidd visar på antal personer som har sett en annons minst en gång under kampanjens livslängd. Genom att veta din räckvidd får du hjälp med att förstå om kampanjens kostnad är värd det nya antalet kunder som du bearbetar. 

Exponeringar Alla gånger en annons visats sammanlagt, inklusive de gånger samma person kan ha sett annonsen flera gånger.

Frekvens Antal gånger en person har sett annonsen i genomsnitt. Denna är viktig att bevaka om du kör en stor kampanj. En bra strategi för att finnas i kundernas medvetande vid köptillfället handlar precis om att visa upp sitt budskap på ett snyggt sätt, glöm inte designen, för många personer i relevant mängd. Det är därför man också mäter frekvensen, för att undvika att budskapet bidrar med en reklamtrötthet som i sin tur kan skada varumärket.

 

Vad är SEO?

SEO = Search Engine Optimization. Sökmotoroptimering eller kort och gott sökoptimering på svenska. Det arbete som ligger bakom och gör så att du rankar högre på Googles vanliga träfflista, alltså inte Google Ads-annonserna.

Vad är SEM?

Står för Search Engine Marketing: sökmotormarknadsföring och inbegriper allt inom synlighet på sökmotorer, både sökannonsering (Google Ads) och sökoptimering (SEO).

Vad är CTA?

CTA – Call to Action – Knapp som uppmanar besökaren till handling.

 

Vad är SoMe?

SoMe är en förkortning av Social Media. Onödig kanske, men för oss som använder ordet 742 gånger/dag i genomsnitt är det smidigt.

 

Vad är Captions?

Texterna du skriver till dina Instagrambilder.

 

Vad är DM?

Ett privat direktmeddelande som du skickar på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn.

 

Vad är Engagement Rate?

Antal procent som sett din post på sociala medier och aktivt engagerat sig i den. Till exempel klickat på en länk,  kommenterat, sparat, gillat eller retweetat.

 

Vad är Feed?

Den ström/flöde av innehåll du ser med uppdateringar och information på sociala kanaler. 

 

Vad är Hashtag?

Ord eller fras som börjar med #-tecknet. Det är ett enkelt sätt att göra ordet eller frasen sökbar/synlig för andra med samma intresse på sociala medier. 

 

Vad är Organic reach/Organisk räckvidd?

Antal unika personer som ser ditt publicerade innehåll på sociala medier utan att du betalat för att det ska synas.

 

Vad är Paid reach/Betald räckvidd?

Antal unika personer som ser ditt publicerade innehåll som du betalat för – annonser, sponsrade poster, sponsrade stories. 

 

Vad är en GIF?

GIF står för Graphics Interchange Format och är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder. Populärt på webben för att formatet ger möjlighet till enklare animeringar. Ofta fett roliga!

 

AHA!

Tänkte du nu. Ni har ju missat X, Y och Z! Jo vi vet. Det finns mängder av fler förkortningar vi hade kunnat skriva om, men det blir för mycket. Har vi missat någon superduperviktig förkortning? Skäll på oss via mail eller sociala medier, och begär minst ett äpple som belöning 😉

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!