Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Grafisk profil – vad, varför, hur?

Det märks när företag har en grafisk profil och jobbar utifrån den för att se till att de syns och kommunicerar tydligt och enhetligt i bild och form. När den är bra bygger den igenkänning och förtroende för varumärket. Och faktum är att detta gör skillnad även för mindre företag. Gör inte misstaget att avfärda grafisk profil som någon slags överkurs. 

Men låt oss börja från början. Vad är en grafisk profil, varför behöver du en och hur kan den se ut?

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil är en typ av manual som samlar den visuella kommunikationen för ett företag, med riktlinjer för hur logotypen, färger, typsnitt och andra grafiska element ska användas ska användas. Den grafiska profilen fungerar som ett styrverktyg för alla som jobbar med företagets kommunikation, såväl egna medarbetare som anlitade konsulter. 

En del företag använder sig av en enkel grafisk guide eller grafiskt manér, medan andra arbetar utifrån en mer omfattande och avancerad grafisk profil. 

Vad består en grafisk profil av?

Den grafiska profilen består som minst av:

 • Logotyp
 • Färger
 • Typsnitt.

Den kan även innefatta delar som:

 • Olika varianter av logotyp, beskrivning av logotypens användning och placering
 • Dekorelement/mönster
 • Bildmanér
 • Innehåll för webben
 • Skyltar, flaggor, banderoller eller andra utomhusprodukter
 • Profilprodukter, kläder och liknande
 • Fordonsdekorer eller mässmaterial
 • Korrespondenstryck 
 • Exempel i form av t.ex. visitkort, framsida broschyr, annons.

Varför behöver du en grafisk profil?

Bland framför allt mindre företag är det inte ovanligt att man tänker att grafisk profil inte är nödvändigt, att det är något man klarar sig utan. Men om du struntar i att ta fram och följa en grafisk profil för kommunikationen går du miste om ett effektivt verktyg för att stärka och synliggöra företagets identitet. Konsekvensen kan också bli bristande förtroende då företaget gör ett mindre seriöst och professionellt intryck. 

Underskatta inte kommunikationens betydelse som konkurrensmedel. En tydlig visuell identitet bildar en röd tråd i kommunikationen. Och en genomtänkt grafisk profil som speglar verksamheten och företagets värderingar är förutsättningen. 

Förutom att konsekvent kommunikation skapar igenkänning hos mottagaren och är enklare att ta in, underlättar det också för alla som är involverade i att arbeta med kommunikationen. 

Hur kan en grafisk profil se ut?

En grafisk profil kan göras enkel eller avancerad. Små nystartade företag kanske nöjer sig med en logga, färg och val av typsnitt och en enklare manual för att kunna skicka till tryckeriet, för att längre fram i fas med att företaget växer, vidareutveckla denna. Större företag och organisationer gör ofta ut större och mer avancerade profilmanualer. 

När flera personer är involverade i att kommunicera utåt för företagets räkning och kompetenser avlöser varandra är det extra viktigt att profilen är tydligt och pedagogiskt utformad. 

Exempel på grafiska profiler vi gjort: 

 

Mindre

Outdoor Events

Borlänge Padelcenter

Större

Leksand Sommarland

Skid VM 

FEV

Visit Dalarna

Få hjälp med allt från företagsnamn till logotyp och grafisk profil till ditt företag. Hör av dig!

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!