I den digitala världen kommer det alltid att finnas grälsjuka internettroll som vill skapa debatt eller bara förstöra för andra. Ett internettroll är alltså en person som gör allt i sin makt för att skapa dålig stämning och drar igång onödiga diskussioner, med mål att väcka känslomässig respons hos andra internetanvändare. Detta sker ofta på sociala medier, olika forum och i kommentarsfält på nyhetssajter.

Som företag (men även privatperson) är det därför viktigt att du kan hantera och bemöta dessa personer som sitter och kastar skräp bakom skärmarna. Vi har därför tagit fram några smarta tips på hur du kan agera när trollen letar sig fram:

Sätt upp tydliga regler

Först och främst, se till att din organisation har tydliga regler för vad som är okej och inte på era kanaler, så att alla som jobbar med marknadsföring vet hur de ska agera när en jobbig situation uppstår. Det är självklart svårt att ta fram regler för varje liten situation, men säkerställ så att ni har en generell regelguide så att alla har något att luta sig emot om nättrollen är framme.

Var vänlig, men bestämd

Trollen vill styra diskussionen och få dig att brusa upp. Se därför till att vara vänlig, men bestämd där du svarar och håll dig till alltid huvudämnet. 

Ta ingenting personligt

Trollen strävar hela tiden efter att du ska bli arg och ta åt dig av personpåhopp, eftersom att risken då är hög att du säger saker som du inte kan ta tillbaka. Se till att alltid behålla lugnet och ta ingenting personligt.

Två exempel på troll och hur du bemöter dem:

1. Har personen som skriver ett känt namn och ett stort följarantal? Skriver personen på ett sätt som ger en känsla av att hen kan argumentera för sin sak? Har hen fått många likes eller uppskattade kommentarer av andra?

Om svaret är ja
Skriv ett svar för att förklara och övertyga de personer som läser diskussionen men som inte deltar i den, snarare än att försöka diskutera med personen som skriver.

2. Kan personen som skriver inte stava? Innehåller texten onödigt många utropstecken och felaktigt satta mellanslag? Har personen ett cirkelresonemang?

Om svaret är ja
Var saklig när du svarar personen och sätt punkt tidigt istället för att diskutera vidare. Detta troll kommer inte att sluta sitt resonemang, så det gäller att avsluta debatten tidigt.