Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Så tar du fram en innehållsstrategi

Vet du vilket innehåll som är relevant och värdeskapande för er målgrupp? Vet du vilket format du ska använda dig av, och hur du får ut maximalt av redan producerat innehåll? Trassla ut tyglarna och driv ditt innehållsarbete i rätt riktning. Vi går igenom centrala delar i arbetet att ta fram en innehållsstrategi för framför allt dina digitala kanaler.

Vilket innehåll är relevant och värdeskapande?

Innehållsmarknadsföring eller content marketing handlar om att skapa innehåll som hjälper, inspirerar, utbildar och underhåller. Utgångspunkten är inte de egna produkterna och tjänsterna utan målgruppens intresse, frågor och utmaningar. Det är här du behöver börja när du ska ta fram en innehållsstrategi.

➤ Identifiera vad de i målgruppen är intresserade av, vill ha svar på och vilka utmaningar de stöter på.

Detta kan gälla deras vardag, och vara relaterat till att köpa in den produkttyp/de tjänster som din verksamhet erbjuder. Fokusera på er primära målgrupp.

➤ Ta vara på kännedom och insikter på olika håll inom organisationen, till exempel sälj och kundservice.

Vad är missionen bakom det innehåll din verksamhet erbjuder? 

Ringa in det för att förtydliga vilken typ av innehåll den som till exempel klickat sig in på er sajt kan förvänta sig. Och för att förankra vilken typ av innehåll ni ska fram.

Skriv ett kort stycke som klargör vem innehållet vänder sig till, inom vilka ämnen och i vilka format, vad målgruppen får ut av det. Se också till att det knyter an till verksamhetens vision.

➤ Formulera en innehållsförklaring som fungerar både internt och i kundkommunikationen.

Vilket format ska du använda dig av?

Sökoptimerad bloggartikel, infografik, webbinarium, textinlägg eller videoklipp? Vilket format som ligger närmast till hands beror kan förutom på ämnet också bero på var mottagaren befinner sig i köpprocessen. För en potentiell kund tidigt i köpprocessen kan en informativ artikel vara relevant, medan ett fördjupande white paper kan vara meningsfullt längre fram i köpprocessen.

Det är förstås också en fråga om tid. Innehållspyramiden sorterar produktionens olika typer av format utifrån hur pass krävande det är att producera. I botten finner du innehåll som det är möjligt att producera mer av. Högst upp finner du innehåll som tar mer resurser i anspråk.

Hur får du ut maximalt av redan producerat innehåll?

Att skapa bra innehåll innebär att lägga ned tid och resurser, oavsett format. Ta vara på resultatet!

➤ Distribuera innehållet i flera kanaler.

Innehållets basläger är er sajt. Indragare i sociala medier hjälper målgruppen hitta dit. De som besökt sajten bearbetas i nästa steg via retargeting-annonsering.

Innehållspyramiden

Att producera innehåll i olika format för olika kanaler separat är ett tidskrävande och kostsamt arbetssätt. Här återkommer vi till innehållspyramiden, som alltså består av flera lager eller nivåer. Modellen åskådliggör möjligheten att på olika sätt återanvända eller omarbeta innehåll.

Ur innehåll högt upp i pyramiden kan delar hämtas för innehåll på de lägre nivåerna. Ur en lång presentation kan exempelvis ett par bloggartiklar, olika citat, infografik och videoklipp brytas ut. Presentationen skulle också kunna paketeras om till en nedladdningsbar guide.

Omvänt kan innehåll längre ned i pyramiden bakas ihop och utvecklas till mer omfattande innehåll på högre nivå. Avgör vilken nivå som ska vara utgångspunkten för innehållsproduktionen och planera utifrån det.

➤ Bestäm hur innehållspyramiden ska se ut. Utnyttja det innehåll som ni tar fram; återanvänd materialet, bryt ut och slå ihop.

Ha detta i åtanke när du planerar för kommande publicering i era digitala kanaler. På så sätt undviker du dubbelarbete och frigör utrymme att ta fram nytt kvalitetsinnehåll, i stället för att jäktat slänga ut något.

➤ Ta fram en publiceringskalender för att konkret planera innehållet; säkra en löpande process och kontinuerlig kommunikation.

Mer vägledning hittar du i våra andra guider, som Annonsering i sociala medier för att nämna en.

Du är förstås också välkommen att höra av dig till oss!

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!