Förvirrande! Alla dessa byråer som kallar sig olika saker, men säger samma sak. Eller? Ibland i alla fall. Så hur ska man veta vad det är man behöver och vem som kan lösa problemen bäst? Det tänkte vi försöka bena ut här! För ärligt talat, helt lätt att få den där kollen är det då rakt av inte. Det tycker inte ens vi, och vi är ju en av dem!

Skillnaden mellan reklam, marknadsföring och kommunikation

Ja, vi börjar här. Det är nämligen här distinktionen mellan alla dessa olika byråer och deras löften ligger. Vi börjar, närmare bestämt, i definitionen av kommunikation som är själva förutsättningen för de två övriga.

Kommunikation!

Etymologiskt stammar kommunikation ur latinets communis [gemensam], i verbform communicare: göra gemensamt. Kommunikation innebär alltså överförande av information från en levande varelse till en annan. Allt som allt är det ett brett begrepp som inte anger några ramar för hur denna informationsöverföring ska se ut eller låta. En katt kommunicerar välmående genom att spinna och fräser när något felar osv. Kommunikationen kan vara verbal eller icke-, den kan bestå i en proklamation, ett samtal, en monolog eller dialog.  Jaja alla fattar och vi ska inte stanna här. Vi går istället rask vidare till marknadsföring och vad det egentligen handlar om. Brasklapp: härom tvistar de lärde, men vi försöker att hålla det hela på en nivå utan navelskåderi.

Definitionen av marknadsföring

Marknadsföring likställs ibland med reklam, vilket är fel. Reklam är däremot, i allra högsta grad, en aktivitet inom marknadsföring.

Marknadsföring är den process som omfattar allt som, med varumärket som avsändare, händer kring varumärket. Kampanjer? Absolut! Men även flöden i sociala medier, mejlutskick, nätverkande, varumärkesidentitet, grafiskt uttryck, tone of voice, positionering… ja: samtliga kontaktytor med människor (ergo: marknaden). Hänger du med? 

Denna process är alltså ständigt pågående och berör varumärkets kommunikation i både köpta, ägda och förtjänade kanaler. Målet är att nå (positiv) varumärkeskännedom; att människor har koll på produkter/tjänster, butiker/kontor, service, priser för att i ett köpläge ha varumärket top-of-mind.

Reklam – definition

Reklam är en aktivitet som syftar till att i köpta kanaler marknadsföra ett konkret erbjudande genom kreativa kommunikationslösningar. Ett verktyg för att pinpointa en målgrupp med argument som leder hen närmare ett köpbeslut, if you will. Mål: att få snabb respons från kunden via ökad försäljning.

Sammanfattning

De tre ovan beskrivna begreppen är centrala i ett företags relation till sina kunder (både befintliga och potentiella), konkurrenter, samarbetspartners – ja, alla de grupper man på ett eller annat sätt är beroende av för att driva sin affär. Hur bra eller dåligt utfallet bli beror till stor del på hur bra eller dålig man är på marknadsföring, kommunikation och reklam. Här är det många företag som inser vikten av att ta hjälp av en byrå för att effektivisera arbetet. Men vilken av alla byråer ska man välja?!

Vad gör en reklambyrå respektive en kommunikationsbyrå och marknadsföringsbyrå?

Om definitionen av marknadsföring kontra reklam är omdiskuterad är det ingenting i jämförelse av den ständigt pågående diskussionen om vad som hör till vilken typ av byrå. För även om definitionerna av begreppen de utgår ifrån är tydliga, går arbetssätt och fokus i mångt och mycket in i varandra. 

Reklambyrån

Reklambyrån sysslar traditionellt med marknadsföring i köpta kanaler, profilering och målgruppsarbete. Kort sagt: de paketerade erbjudanden och budskap som företaget vill investera i. Det innefattar både kreativa koncept, design och copywriting. 

Kommunikationsbyrån

Här är det snarare fråga om allt det som ligger bakom det målgrupperna möts av utåt. Olika typer av strategier, med andra ord! Planer för varumärkesarbetet, kommunikationen, det digitala arbetet och sociala medier är exempel på vad kommunikationsbyrån fyller dagarna med, enligt gängse uppfattning. 

Marknadsföringsbyrån då?

Marknadsföringsbyrån motsvarar den, för vissa företag, interna marknadsavdelningen. Du kanske minns begreppsdefinitionen av just marknadsföring? Just det – extern kommunikation på de platser där människor kommer i kontakt med varumärket. Således är marknadsföringsbyråns olika förehavanden spridda, allt från framtagande av content till olika sociala kanaler och sajt till PR, redaktionellt arbete, leads – ya name it. 

Lite kort om andra byråer 

SEO-byråer lägger hela sitt fokus på att optimera företags webbsajter för att de ska ranka bättre på Google, och därmed driva trafik och konverteringar. Inte sällan innebär detta att skapa renodlade SEO-sidor med – om vi ska vara ärliga – väldigt varierande kvalitet. 

En Designbyrå sysslar i huvudsak med… design! Grafiska uttryck, förpackningar, layouter, alla fattar.

Contentbyråer går all in på content marketing: innehåll till hemsidor, sociala medier-flöden, utskick, blogginlägg och annat.

Webbyrån a.k.a den digitala byrån gör digital kommunikation. Hemsidor, strategier för företagets digitala närvaro, insamling av data. 

PR-byrån gör kommunikation för förtjänade kanaler: pressbearbetning, kampanjer, kriskommunikation och bloggar.

 Vilken byrå hjälper mig bäst?

Först och främst beror det självklart på vad du önskar ha hjälp med. Men om man inte vet?! Så är det ofta. 

Vi kallade oss fram till nyligen reklambyrå, eftersom det var så byrån startade på 90-talet. Det vi gör om dagarna går dock långt utöver det en traditionell reklambyrå gör så under hösten 2023 bytte vi helt enkelt ut vårt epitet till kommunikationsbyrå. Vi brukar även presentera oss som “kommunikationsbyrån med spets inom digital marknadsföring, grafisk design, kreativa koncept och kommunikationslösningar som lyfter”. PUH! Det blir lite långt, men det är mer rättvisande för den som är nyfiken på de behov vi som byrå faktiskt täcker in. 

Till vardags jobbar vi med allt från strategier (social medier-, varumärkes-, digitala-, hållbarhets-) och reklam- och kommunikationskoncept till helhetsgrepp om varumärkesidentiteter, grafiska profiler, SEO, löpande skribentuppdrag och… ja, alla fattar. 

Det vi tycker att du ska tänka på när du funderar över vilken hjälp som finns att få är följande: vi finns! För det andra – oavsett vilka utmaningar och problem du som företagare står inför – välj någon som ser till helheten och kan ge insiktsfulla råd kring vart du ska börja och sedan prioritera. Det är annars lätt hänt att man får en dyr quick fix som visserligen ofta genererar omedelbara resultat, men ofta kommer med en baksida i form av kortsiktighet. 

Vårt mål är att vara partnern som funkar i nuläget och samtidigt blickar framåt.