Ett exempel på skillnader i mätning

En kund klickar på en annons på Facebook, kollar runt på sajten men köper inget. Dagen efter googlar kunden och klickar på Google Ads-annons, kommer in på sajten och köper en produkt.

I Google Analytics (GA) ser det ut som att köpet kommer från Google Ads då GA tillskriver sista källan 100 % av konverteringsvärdet; i detta fall Google Ads. Men i Facebooks analysverktyg står det att den egna annonsen bidrog till köp, vilket också är sant.

Därför skiljer sig resultatet av en Facebook-annons beroende på var du tittar. Du bör utvärdera dina annons-resultat på båda sätten. Och se det inte som att något är mer rätt eller fel än det andra, utan helt enkelt olika sätt att utvärdera.

Möjliga problem

Konverteringar i Google Analytics

Google Analytics tillskriver 100 % av konverteringarna och deras eventuella värde till senaste trafikkällan innan konvertering. Detta gynnar oftast trafik från Google. Det är enklast att utvärdera SEO, Direkttrafik och Google Ads från Analytics, medan Facebook-kampanjer bäst utvärderas i Facebook Business Manager.

Google Analytics använder cookies och kan därför bara mäta vad som händer i en och samma enhet (om cookien inte raderas). Det finns cross-device/cross-browser tracking (spårning mellan enheter/webbläsare) i Google Analytics, men detta kräver speciell teknik/implementering. 

Google Analytics kan inte heller spåra visnings-konverteringar från Facebook där man endast sett en annons men inte klickat på den och därefter konverterat.

Lär dig mer om Google Analytics i vår grundläggande Analytics-guide. Här är en guide om Målspårning i Analytics och hur man sätter pengavärden på mål.

Konverteringar på Facebook

Generellt kan man säga att Facebook i likhet med alla som säljer annonser är lite mer generösa med konverteringar än vad Google Analytics är.

Facebooks standardspårning är uppbyggd av två grundpelare:

En konvertering på Facebook tillskrivs antingen visning eller klick. Konverteringen tillskrivs senaste Facebook-annons som visats eller klickats på.

Facebook följer användaren cross-device (mellan enheter) som default (standard). Konverteringen behöver alltså inte ha skett på en och samma enhet. 

Här kan du läsa vår guide om Metapixeln (tidigare Facebook-pixeln).

Nästa steg?

Behöver du hjälp att reda ut allt? Ta kontakt så hjälper vi dig!

Har du allt detta på plats redan? Då är nästa steg att sätta upp en Google Data Studio-rapport. Detta förenklar att faktiskt använda din statistik som beslutsunderlag i din annonsering, oavsett var du annonserar.