Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Vägledning våren 2020 – åtgärdslista för företaget

Våren 2020 har inneburit nya växlar för digitaliseringen. När den värsta krisen är över är det de som snabbt kan sätta igång marknadsföringen igen som står bäst rustade. Kraftsamlingen framåt kan handla om att redan nu skapa bättre processer, strategier, mätning, kommunikationsunderlag, bild- och filmmaterial och så vidare – för att när krisen är över snabbt kunna trycka på startknappen och sätta igång maskineriet igen.

Passa på att utnyttja den här tiden till att göra saker som du tidigare inte hunnit med, men gör det smart! Det är lätt att springa på många bollar. Vilka steg kan och bör du nu ta för att företaget ska överleva denna nya tid? Ska du utveckla nya tjänster, stärka ditt varumärke eller stärka organisationen?

Vi har skapat en åtgärdslista som ett stöd för att du ska kunna jobba strategiskt framåt, med det viktigaste först. Bocka av och jobba på så du och din verksamhet är redo när vändningen kommer.

Ta kontroll över nuläget

01 Greppa ekonomin

  • Se över dina siffror. Hur länge räcker pengarna? 
  • Se över vilka stödåtgärder du kan ta del av via Tillväxtverket. (Om du tycker det här känns svårt så finns också stödfunktioner för företag som regionerna erbjuder.)

02 Gör en SWOT-analys

  • Ta reda på vad företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot är. När du gjort detta blir det lättare att planera hur verksamheten ska fortskrida.

03 Identifiera de lönsamma produkterna

  • Identifiera vilka produkter/tjänster som är företagets kassakor, utveckla nya tjänster och/eller erbjudanden.

04 Fortsätt bygga varumärket

  • Att många stänger av hela sin marknadsföringsmaskin innebär inte nödvändigtvis att även du ska göra det. Det kanske till och med är rätt tidpunkt för dig att synas nu när alla annonsytor blivit billigare och det sker en tillströmning till digitala plattformar. Det är ofta företaget som satsat på sitt varumärke som går vinnande ur krisen. Läs mer om hur vi kan hjälpa till med varumärkesarbete som grafisk profil och koncept under våra tjänster.

Blicka framåt

05 Säkra ett gemensamt synsätt på arbetsplatsen

  • Prata igenom de utmaningar ni står inför så ni får ett gemensamt synsätt på hur företaget ska hantera krisen. Tänk lagsport. Hur kan ni hjälpas åt att ta er igenom detta?

06 Skapa en handlingsplan

  • Plocka fram SWOT-analysen och överför denna till en handlingsplan. Hur, var, när, vem? Vem är ansvarig? Missa inte att planera in uppföljning.

07 Genomför digital förändring och förbättring

Ta fram eller uppdatera:

Förbered dig så du bara kan trycka på startknappen så snart du ser att försäljningen kan börja komma in igen.

  • Öka din synlighet. Fortsätt att dela, publicera innehåll, visa upp ditt varumärke. Vem är du, vilket värde är det som du kan bidra med – vilket problem löser din tjänst/produkt? Din närvaro online har aldrig varit viktigare än just nu, när du är i en pressad situation. Fortsätt att dela ditt värde, hjälpa andra och samarbeta.

Vidareutbilda er

08 Nätverka och fortbilda dig och medarbetarna

  • Det är lätt att känna sig ensam. Sök upp andra i samma befattning. Om du inte redan har kontakter som du kan ringa: sök upp i olika communities. Använd förslagsvis LinkedIn eller Facebook. Finns massor med bra grupper där. 
  • Använd denna tid till att utbilda dig och personalen. Hoppa på digitala kurser eller boka en privat utbildning.

Vi som byrå har svängt om enormt senaste tiden och hållit många utbildningar nischade för olika företag och verksamhetsområden. Fundera på inom vilka områden du som företagare just nu behöver öka dina kunskaper. Och kontakta gärna oss med en förfrågan. Vi är vana att både coacha och hålla föreläsningar för både små och stora grupper. Du hittar också guider inom flera olika områden på vår webb.

Svårt att komma igång? Vill du ha en trygg partner att luta dig mot? Vi kan hjälpa dig komma vidare. Låt oss göra en analys, eller gå bredvid och guida dig steg för steg. 

Slutligen, glöm inte att ta hand om dig själv! Äta, sova, träna måste fungera för att du ska orka med all tankekraft och extra energi som det krävs för att rusta företaget för en ny fas. Frågetecken, funderingar, önskemål eller något annat på hjärtat? ❤️ Hör gärna av dig!

Ladda ner guiden som en utskrivbar pdf här: Vägledning våren 2020 – åtgärdslista för företaget

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!