Information om behandling av personuppgifter

United Power 2 AB

Allmänt

Nedan beskrivs hur United Power 2 AB behandlar dina personuppgifter i samband med att  du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

United Power 2 AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

United Power 2 AB

FORSKARGATAN 3
781 70 Borlänge Dalarnas län

hej@unitedpower.se 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi kommer att samla in uppgifter om dig på olika sätt, antingen direkt från dig eller från tredje part. 

Direkt från dig – När du interagerar direkt med oss: 

Tredje part – När du besöker vår hemsida:

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

Rättslig grund för behandling 

Vi kommer att behandla dina uppgifter baserat på olika rättsliga grunder: 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss samt ytterligare 12 månader i marknadsföringssyfte. Vidare kommer vi att behålla vissa uppgifter i enlighet med legala krav, såsom 7 år i enlighet med bokföringslagen. 

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi kommer att dela med oss av dina uppgifter till andra företag som utför en tjänst för vår räkning. Vid dessa tillfällen kommer dessa företag att agera som vårt personuppgiftsbiträde och de kommer därmed endast att behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner. 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler). 

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via admin@unitedpower.se.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontakta oss via hej@unitedpower.se.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via admin@unitedpower.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

Denna information gäller från och med den 2023.05.22