Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Falu Energi och Vatten En ny identitet

Falu Energi & Vatten behövde en ny grafisk profil, den gamla var spretig, identitetslös och det var svårt att hålla samman varumärkets kommunikation.

Den identitet som vi tog fram är baserad på företagets vision och mål. Vi valde att lyfta de fyra elementen; vatten, luft, eld och jord i infografiken. Detta eftersom de är essensen i Falu Energi & Vattens arbete och vardag.

Då kunden är ett stort kommunalt bolag ville vi i grafik och typografi förmedla en känsla av värme, lättillgänglighet och pålitlighet.

Information

Kund

Falu Energi och Vatten

Före

Logotypen upplevs obalanserad och rörig.

Efter

Logotypen har ritats om och upplevs inte längre obalanserad.

Ett lekfullt och modulärt illustrationsmanér.

Som kreativ reklambyrå jobbar vi med alla delar inom marknadsföring, från design & utveckling av webbsidor till innehåll i sociala medier. Vi vill gärna prata med dig om hur vi jobbar och hur vi kan stå till tjänst.