Här finns allt du inte visste om Avfallshanteringen i Dalarna. Vi byggde hemsidan, och ett par år senare behövde den uppdateras och informationen brytas ner på kommunnivå för att göra den mer tillgänglig för kommunernas invånare, pressen och alla som jobbar med frågorna. Så vi kavlade upp ärmarna igen och förtydligade den övergripande informationen för varje kommun. När det var klart lade vi till Google Analytics och skapade automatiserade månadsrapporter till alla inblandade i projektet.