Vi hjälper Borlänge Padelcenter att löpande idéa och planera, skapa och publicera innehåll på Instagram och Facebook.

Fokus är att få ett rent, snyggt och inspirerande flöde som väcker engagemang hos målgruppen. Vi kan se att det arbete vi lägger ger resultat, då Borlänge Padelcenter verkligen har vuxit på sociala medier i både följarantal, engagemang och synlighet.

Utöver contentskapande och löpande publiceringar håller vi deras Instagramprofil uppdaterad med höjdpunkter och stories, med tillhörande omslag som matchar den grafiska profilen för att hålla en röd tråd.

Förutom att antalet följare ökar på både Facebook och Instagram, ökar även interaktionerna, räckvidden och antalet sidvisningar.

  • Interaktioner: 48% ↑
  • Räckvidd: 42% ↑
  • Sidvisningar: 56% ↑