Under våren 2020 höll Jessica och Erik en digital föreläsningsserie som pågick en dag i veckan under tre veckor för LRF:s livsmedelsföretagare. De fick börja med att själva berätta om de vanligaste utmaningar de kände inom digital marknadsföring. Sedan fokuserade vi de följande veckorna på: Vad man som företag enkelt kan förbättra idag, och vad man bör fokusera på framåt.

Utbildningen bestod av 6 delkurser:
1. Kundresan – Från uppmärksamhet till lojal kund
2. Googles bästa verktyg för dig som livsmedelsföretagare
3. Hemsidan – Vad bör man tänka på för att förbättra denna?
4. Sociala medier – vikten av en strategi
5. Hur man blir grym på sociala medier
6. Möjligheterna med annonsering på sociala medier

Förutom en mycket nöjd grupp skrev de efter avslutad utbildning följande recension: