Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Inspot

Vi fick en kul förfrågan från vår samarbetspartner OnMediaGroup som bestämt sig för ett namnbyte och därmed önskades ny logotyp och grafisk profil. Logotypen reflekterar namnet Inspot liksom kundlöftet. Utropstecknet är en signal för synlighet, ett aha: en lösning, en säkerhet: ett tydligt ja. I sin form är utropstecknet också som en spotlight. Eftersom både det nya namnet och logotypen skulle presenteras på ett större internmöte tog vi också fram en presentationsfilm.

Information

Kund

Inspot

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!