I egenskap av reklam- och kommunikationsbyrå för Leksand Sommarland ligger en stor del av produktionen av content till sociala medier på oss! Eftersom Instagram är Sommarlands primära sociala kanal innefattar produktionen en hel del Instagram Reels.

Inför sommaren 2024 låg fokus på faktumet att nöjesparken fyller 40 år, samtidigt som det naturligtvis var viktigt att även publicera mer allmän, varumärkesbyggande content. Försäsongskommunikationen drog igång med en teaser om vad som komma skulle, varpå hela kampanjfilmen följde i Reel-form.

Instagram Reels – koncept 2021

Vi har även tidigare åt haft ansvar för produktion av både Reels och annan content för både Leksand Sommarland och Resort. 2021 tog vi fram konceptet för samtliga Reels, vilket gick ut på att piggy backa på trender i Instagram Stories (som var aktuella vid tidpunkten). Resultatet blev en fördubbling av views, ökade interaktioner och större spridning.