Hit skulle vi!

När redovisningsbyrån Kreativgruppen intog Falun för att öppna kontor hade de – förståeligt nog – problem med synligheten på Google. Sitt lugnt i båten, ropade vi. Sedan skred vi till verket med att skapa nya landningssidor på hemsidan.

Så här gjorde vi

Vi gjorde en sökordsanalys i Wincher, byggde nya undersidor för lokal SEO, optimerade för de relevanta sökorden plus “Falun” och “Dalarna”. Vi satte även upp Målspårning i Google Analytics, så att de själva enkelt kunde följa resultaten.

Hur det blev?

Det blev bra! När ett företags positioner på Google rör på sig, använder SEO-tjänsten Wincher gröna pilar upp för förbättringar, och röda pilar ner för försämringar. I detta fall ser vi bara gröna pilar upp, eftersom utgångsläget i princip var total osynlighet.

Lite om hur vi mäter SEO och utvärderar resultaten

Nedan ser vi förbättringar på alla tre mätpunkter: Position, trafik och konverteringar enbart från SEO, det som i Analytics kallas “Organic search”. Tiden nedan gäller 30 dagar efter optimeringen jämfört med 30 dagar innan, våren 2022.

  • Först följer vi Wincher, där vi vill se gröna pilar upp på de viktigaste sökorden = positionsförbättringar. Här ser vi övergripande positionsförändringar för alla sökord, där vi klättrat totalt 1 200 positioner, och innehar en genomsnittlig position på 3,3.  

  • Sen vill vi se att trafiken från Organic search ökar, alltså SEO-trafiken som kommer in till hemsidan.
  • Och slutligen vill vi naturligtvis se att konverteringarna (köp eller leads) från den organiska SEO-trafiken ökar.