Hit skulle vi!

Kurbit, Dalarnas största kommunikationsoperatör, knackade på vår digitala dörr och framförde önskemål om en ny hemsida och grafisk profil! 

Vi satte tillsammans bollen i rullning, vilket i ett initialt skede – i ärlighetens namn – innebar att vår copy fick digga deep för att ens förstå vad en kommunikationsoperatör gör om dagarna. När det väl var utrett började jobbet med att skriva webbtexter, skissa på ny logga och bygga sajt!*

En utmaning

Kurbit har, och ska inte ha, direktkontakt med stadsnätens kunder. Om man har råkat gräva av fiberkabeln är det stadsnäten man som privatperson ska vända sig till, och om tjänsten krånglar är det tjänsteleverantören som hjälper (de, sin tur kontaktar Kurbit, om problem i uppkopplingen uppstått). 

Målgruppen är primärt tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina tjänster till dalfolket, snarare än allmänheten. Däremot kan det ju hända att man som privatperson eller företag kommer i kontakt med Kurbit ute i fält. Därmed behövde hemsidan även kommunicera lite smått till gemene man och företagare, men bara så att de förstår vad det hela handlar om!

Så här gjorde vi

Korta, kärnfulla texter och infografik fick illustrera hur allt fungerar och hänger ihop! När det kommer till den designmässiga biten fick vi stort sett fria händer – roligt! Den gamla loggan fick en tech-injektion och en symbol. Färgerna blev fler och bilderna mer ändamålsenliga.

Hur blev det?

Det blev ett lyft, om vi får säga det själva! Tydligare, mer cleant och förtroendeingivande. Eller vad tycker du? 

*Kurbits ägare är Dalarnas stadsnätsbolag (de som gräver ner fibern i backen och ansluter fastigheter till det passiva nätet). Kurbit, i rollen som kommunikationsoperatör, kopplar upp och ljussätter fibern med aktiv utrustning så att det går att skicka data i nätet (aktivt nät). Det är sedan Kurbit som sluter avtal med tjänsteleverantörer, så att kunderna kan välja fritt mellan olika tjänstepaket och hastigheter. Hänger du med? Om inte, klicka in dig på https://kurbit.se/om-oss/!