Genom strategiskt arbete med Mätning & Rapportering fick vi betydligt bättre koll på vad, hur, vem, när och varför. Vi gick veckovis igenom kampanjer, kanaler och bokningar, ökade och bromsade marknadsföring, justerade hemsidan, öppettider och åtgärder. Redan under våren (innan den fantastiska sommaren 2018) låg vi mycket bra till med marknadsföringen och resultaten.

Koncernen ansvarar för flera verksamheter, där United Power främst hjälpt de två största verksamheterna; Strand och Sommarland. Vintern 2017-18 förberedde vi för att steppa upp det digitala än mer, strukturerat med veckovis löpande rapportering, fokus på Paid Social för att nå nya besökare i kombination med konverterings-fokus genom Adwords och Remarketing (Google Display Network och Facebook). Vi skapade även en sommarkampanj med separat rapportering veckovis med UTM-taggning av våra svar av Facebook-kommentarer, vilket visade tydligt hur det lönade sig att vara i aktiv dialog med Facebook-användarna.

Resultatet?
Ökat resultat med 50% 2018 jämfört med 2017! Tydlig kontroll på datan och veckomöten gjorde att vi alltid var på tårna. Vi såg till att utöka chat-support när det bokades mest, ökade budgeten för de kampanjer som behövde extra boost, utökade marknadsföringen mot fler marknader då vi såg en bra konverteringsgrad osv. Slutresultatet: Vi krossade de höga målen för säsongen 2018, och ökade ytterligare procentandelen för bokningar digitalt!