Orsa Grönklitt behövde hjälp med att särskilja sig från andra skidanläggningar, hålla ihop kommunikationen och få en tydlig avsändare. Vi fick uppdraget att ta fram en kampanjplan, kampanjidé och budskap mot deras olika målgrupper. Vi ville positionera Orsa Grönklitt som nybörjarfamiljens skidanläggning och den närmsta, snösäkraste och mest kompletta skidanläggningen. För varje kampanjperiod fastställde vi de USP:ar som fanns att lyfta innan vi tog fram respektive periods kampanjbudskap. Varje enskild kampanj styrdes av ett paketerbjudande, därav var ingången i kommunikationen avhängig målgrupp för erbjudandet. I uppdraget ingick även fotografering och produktion av samtliga kampanjer.