Vi fick i uppdrag av RF-SISU Dalarna att producera en film med syfte att förmedla de positiva aspekterna med rörelsesatsning i skolan. Rörelsesatsningen ger alla barn möjlighet att få röra på sig, vilket i sin tur bidrar till piggare elever, ökad trivsel, färre konflikter och lugnare klassrum.

Var gjordes filmen och varför?

Filmen spelades in på tre platser i Dalarna: Orsa, Borlänge och Falun och gjordes i intervjuform. Filmen skulle visas för beslutsfattare med syfte att ”träffa” så att det känns i hjärtat och att man från Regionens sida känner att de vill vara med på resan.

Vad tyckte RF-SISU Dalarna, och hur används filmen?

”Vi är i full gång med Rörelsesatsning i skolan och kommer att jobba i alla grundskolor i Dalarnas län och arbeta fram ett koncept för årskurs 7-9 med start 2022. Vi har stor nytta av filmen och visar den löpande när vi förankrar och träffar nya skolor i satsningen.”

Hur blev filmen? 

 

Vill du ha hjälp med film eller annan marknadsföring? Du vet var vi finns!