Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

RF-SISU Dalarna – film

Vi fick i uppdrag av RF-SISU Dalarna att producera en film med syfte att förmedla de positiva aspekterna med rörelsesatsning i skolan. Rörelsesatsningen ger alla barn möjlighet att få röra på sig, vilket i sin tur bidrar till piggare elever, ökad trivsel, färre konflikter och lugnare klassrum.

Var gjordes filmen och varför?

Filmen spelades in på tre platser i Dalarna: Orsa, Borlänge och Falun och gjordes i intervjuform. Filmen skulle visas för beslutsfattare med syfte att ”träffa” så att det känns i hjärtat och att man från Regionens sida känner att de vill vara med på resan.

Vad tyckte RF-SISU Dalarna, och hur används filmen?

”Vi är i full gång med Rörelsesatsning i skolan och kommer att jobba i alla grundskolor i Dalarnas län och arbeta fram ett koncept för årskurs 7-9 med start 2022. Vi har stor nytta av filmen och visar den löpande när vi förankrar och träffar nya skolor i satsningen.”

Hur blev filmen? 

 

Vill du ha hjälp med film eller annan marknadsföring? Du vet var vi finns!

Information

Tjänster

Kund

Dalaidrotten

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!