Våren 2021 började vår kund Centrala Stadsrum planera för en lokal matfestival i Falun. Syftet med eventet är att:

  • Lyfta de lokala restaurangerna
  • Erbjuda Falubor en upplevelse
  • Öka kännedomen om utbudet i Faluns stadskärna
  • Stärka bilden av Falun som en attraktiv stad att bo och leva i
  • Stärka bilden av Falun som en attraktiv stad att besökaMed hänsyn till pågående pandemi behövde evenemanget utformas så att folksamling och trängsel kan undvikas.Vi på United Power tog fram konceptet Smaka på Falun.

Konceptet innebär en smakrunda i centrala Falun, där man under 3 dagar kan testa smakportioner på ett urval lokala matställen. Till detta koncept fick vi äran att ta fram logga, manér och copy, affischer, vepa, landningssida på sajt, en digital infartsskylt, och kuponghäfte. Vi hjälpte dessutom till med att starta upp ett Instagram- och Facebook konto och ansvarade för sociala medieannonser.