Sylwan & Fenger-Krog är en väletablerad och gedigen advokatbyrå i Dalarna, som varit verksam sedan 1897. Byrån är specialiserade på affärsjuridik, vilket innebär att de främst arbetar med bolagsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt, konkurslagstiftning, tvistlösning och annat som rör affärer. Men de arbetar även mot privatpersoner som behöver juridisk hjälp. Vi fick i uppdrag att ta fram marknadsmaterial till Sylwan, som skulle tydliggöra och stärka byråns kompetens ännu mer. Så vi tog fram en ny imagebroschyr där detta tydligt framgick.