Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Sylwan & Fenger-Krog folder

Sylwan & Fenger-Krog är en väl etablerad och gedigen advokatbyrå i Dalarna, som varit verksam sedan 1897. Byrån är specialiserade på affärsjuridik, vilket innebär att de främst arbetar med bolagsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt, konkurslagstiftning, tvistlösning och annat som rör affärer. Men de arbetar även mot privatpersoner som behöver juridisk hjälp. Vi fick i uppdrag att ta fram marknadsmaterial till Sylwan, som skulle tydliggöra och stärka byråns kompetens ännu mer. Så vi tog fram en ny imagebroschyr där detta tydligt framgick.

Information

Kund

Sylwan & Fenger-Krog

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!