Oavsett om tåget går som på räls eller inte, är det viktigt att bygga varumärke. Tåg i Bergslagen kom till oss för att med hjälp av förtroende, transparens, inspiration och kunskapsförmedling få hjälp med att nå ut i samband med lanseringen av deras nya utseende, tonalitet och grafiska kostym. Vi hade ju den stora äran att få hjälpa Tåg i Bergslagen med både varumärkesplattform och grafisk profil under 2023.

Hit skulle vi!

I samband med arbetet med deras brand book hade vi tillsammans börjat skissa på ett koncept för marknadsföringen. En viktig del i varumärkesidentiteten är ju den geografiska kopplingen till Bergslagen och uppdraget om att göra livet enklare för alla som bor i regionerna, det var bland annat detta man ville få fram i marknadsföringskonceptet. 

En utmaning

Början av 2024 kom med en del trafikala utmaningar för Tåg i Bergslagen. Stämningen i de sociala kanalerna var därmed delvis ilsk, ifrågasättande och på vissa håll rent ut sagt missnöjd. Vi behövde därmed vara lyhörda kring sinnesstämningar och agera med fingertoppskänsla när det gällde timing. 

Så här gjorde vi

Vi satte ett annonskoncept som fick namnet “Tågtid”. Idén baserades på tanken om allt det man kan göra på ett tåg, kontra det lilla man kan göra när man kör bil. På hur restid blir mer än just restid när man har händerna fria, kan röra sig friare och kan fokusera på annat än att hålla ögonen på vägen. För vissa är tågtid arbetstid, lektid, pysseltid, eller scrolltid. Det var det vi tog fasta på i konceptet. 

Hur blev det?

Det blev enligt nedan!