Hit skulle vi!

Tåg i Bergslagen, Bergslagens eget tågbolag, kom till oss i anslutning till bytet av operatör från SJ till VR. Bytet innebar att ansvaret för kundservice, marknadsföring och försäljning nu skulle komma att hamna på den interna organisationen. Vad behövs då? Jamen, en varumärkesplattform och en grafisk profil i toppklass så klart! 

En utmaning

Tåg i Bergslagen ägs av de fyra regionerna Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län och ett strategiarbete hade redan inletts och förankrats. Det var med andra ord viktigt för oss att läsa in oss på redan framtaget material och se till att inte sväva ut alldeles för mycket. 

Så här gjorde vi

Vi kickade igång vår romans med en workshop som kretsade kring bland annat kärnvärden, vision, personlighet och tonalitet. Den gav oss en djupare insyn i vilka Tåg i Bergslagen verkligen är (spoiler alert: ett helt vansinnigt härligt gäng), vad de gör, för vem och varför. Arbetet med varumärkesplattform följde, i tätt samarbete med kunden. Parallellt började framtagande av den grafiska profilen, komplett med ny färgpalett, bildmanér och grafisk manér, typsnitt och profilmaterial. Jaja, allt det där som ju måste finnas i en grafisk profil!

Hur blev det?

Resultatet blev ett nytt men samtidigt bekant Tåg i Bergslagen, med en betydligt större grafisk verktygslåda och en sammanhållen varumärkesidentitet.