Visste du att Dalarna är den största besöksdestinationen i landet utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö?

Visit Dalarna ägs av Dalarnas 15 kommuner och har i uppgift att marknadsföra Dalarna som besöksregion. Bolaget bildades 2017 efter en sammanslagning av tidigare destinationsbolagen Siljan Turism, Visit Idre, Visit Södra Dalarna, Avesta; Hedemoras turismverksamheter och en överflyttning av besöksnäringsfunktionen på Region Dalarna.

Vi fick det spännande uppdraget att ta fram en grafisk profil och logotyp för det nya bolaget, som skulle landa hos samtliga tidigare separata aktörer. Den grafiska profilen gav riktlinjer för varumärkesstruktur, bildmanér, färger, grafiska element, typografi och layout. Efter en process med flera möten och workshops bidrog arbetet med den grafiska profilen också till att skapa trygghet och samsyn i nyorienteringsfasen för alla involverade.

LOGOTYPEN Den stilrena POI-markören fokuserar på besökarens intressepunkter. Det är ett utifrån-och- in-perspektiv som suddar ut kommungränserna och bygger ett sammanhållet Visit Dalarna där besökaren alltid är i centrum. Logotypen blir samtidigt ett dynamiskt grafisk element.

Visit Dalarnas logotyp, röd och vit. Grafik.
Visit Dalarnas logotyp. Foto