Vi hade tidigare för uppdragsgivaren tagit fram grafisk profil och digital strategi. Nu behövde Dalarnas officiella besöksguide Visit Dalarna en ny webbplats.

Hit skulle vi!

Det övergripande syftet var att åstadkomma en överskådlig och användbar sajt för aktuella målgrupper, driva trafik dit och bygga varumärke.

En utmaning

Sajten skulle stötta alla olika ingångar, däribland geografi, intresse, demografi och typ av resa/evenemang. Något att klura på!

Så här gjorde vi

Projektet inleddes med en strategisk fas i nära samarbete med uppdragsgivaren, bland annat via en gemensam workshop. Vi identifierade målet med webbplatsen och kartlade kundresan. Genom ett så kallat Use Case identifierade vi behov och krav.  

I en målgruppsanalys fördjupades befintliga målgruppsbeskrivningar genom framtagande av personas. Med detta blev det möjligt för utvecklare och designers att anpassa funktioner och gränssnitt efter beteenden och behov, och enklare för redaktörer, skribenter och annonsörer att sätta innehåll, ton och vinkel. (Målgruppsanalysen blev också användbar i det strategiska arbetet med sociala medier.)

SEO-arbetet gav insikter som användes i utformandet av sidstrukturen.

Exempel på andra viktiga punkter i den strategiska planeringen:

  • Tillgänglighet
  • Konverteringsmål (KPI: konverteringsfrekvens)
  • Sökannonsering via Google Ads (KPI: ROAS)

Utifrån insikterna från den strategiska fasen och uppdragsgivarens visuella identitet tog vi i nästa steg fram ett visuellt strategiskt koncept, och därefter webbdesign.

Slutligen projektledde vi webbutveckling inklusive publiceringsfasen.

Den nya webben lanserades i november 2018 och vidareutvecklades bland annat genom analys via verktyg som Google Analytics och Heatmaps, konverteringstester och kundundersökningar med fokus på kundresan. Kontinuerlig utvärdering utfördes gemensamt, tills uppdragsgivaren kunde ta över fortsätta arbetet självständigt.

Hur blev det?

Webbplatsen fick en helt ny look och blev mer inbjudande, tydligare och lättare att navigera. Med bättre mätning och optimering för organiskt sök och sökannonsering förbättrades både trafiken och användarupplevelsen.