Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Grafisk Profil
En grafisk profil är en typ av manual för hur ett företags logotyp ska användas samt vilka färger, typsnitt och andra grafiska element skall användas. Vissa företag behöver en enklare grafisk manual, medan andra behöver en mycket mer komplex och fyllig grafisk profil.

Syftet är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Genom att vara konsekvent med designen så blir det tydligt för mottagaren vem kommunikationen kommer ifrån och det skapar igenkänning. Det blir även lättare för alla parter som arbetar med kommunikationen, oavsett om det sker internt eller externt att ta vid och snabbt veta hur varumärket visuellt ska framhävas.

Vi hjälper er som företag med allt från namning till logotype och grafisk profil. Hör av dig redan idag!

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!