Grafisk profil

Vänd dig till oss för att ta fram en snygg, tydlig och ändamålsenlig grafisk profil. En grafisk profil är en typ av manual för hur ett företags logotyp ska användas och vilka färger, typsnitt och andra grafiska element som ska användas. Syftet är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Vissa företag har nytta av en enklare grafisk guide, medan andra behöver en mer avancerad och omfattande grafisk profil. Den grafiska profilen bör ses över med ett till två års mellanrum och uppdateras eller vidareutvecklas vid behov.

Med en genomgående visuell identitet blir det tydligt för mottagaren vem kommunikationen kommer ifrån. Det skapar med andra ord igenkänning och förtroende. Det blir dessutom lättare för såväl interna som externa parter som arbetar med kommunikationen att ta vid och snabbt veta hur varumärket visuellt ska framhävas.

När du ska ta fram en ny grafisk profil eller uppdatera en befintlig är vårt tips följande: tänk digitalt, tänk tillgängligt, gör den överskådlig och webbaserad. Och sist men inte minst – förankra den. Ta hjälp av oss!

Här kan du orientera dig mer:
Grafisk profil – vad, varför, hur?

Hur uppdaterad är er grafiska profil?

Vi hjälper dig oavsett storlek på företag. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst samtal!


    Få hjälp att ta fram & uppdatera grafisk profil

    Vilken typ av insats behövs hos er? Vi ser fram emot att höra vad vi kan göra för dig och din verksamhet. Innan vi sätter igång får du en offert med prisbild.