Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Kampanjer
Målmedveten marknadsaktivitet med kreativ gnista. En välriktad kampanj börjar med målgruppsanalys, både för att ta fram rätt budskap och identifiera de mest relevanta kanalerna och tidpunkterna. Precisa mål för att kunna mäta resultat och genomslagskraft är också centralt, liksom att slå fast om man är ute efter en omedelbar eller mer långsiktig vinst med hjälp av kampanjen.

En kampanj kan bestå av flera olika aktiviteter i olika kanaler under en avgränsad tidsperiod. Syftet kan exempelvis vara att sticka ut, genomföra en nylansering eller lyfta en produkt eller tjänst. Kika gärna på några av de kampanjer vi tagit fram, och hör av dig om du går i kampanjtankar!

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!