Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Bjud in oss till Google Analytics

Initialt räcker det med Läs och analysera-rättigheter, men om jag ska kunna åtgärda något fel är det bra om jag också får rättighet att Redigera. Om vi även ska hjälpa till med att sätta upp Målspårning/GTM/Adwords/Facebookpixel är det bra om jag även får rättigheten att Hantera användare.

Bjud in erik.nystrom@unitedpower.se

1. Logga in på Google Analytics..
2. Klicka på Administratör och gå till kontot/egendomen/vyn.
3. Klicka på Användarhantering i kolumnen Konto.
4. Gå till listan Kontoanvändare och klicka på + och sedan på Lägg till nya användare.
5. Ange e-postadressen erik.nystrom@unitedpower.se
6. Välj Meddela nya användare via e-post för att skicka ett meddelande till användaren.
7. Välj önskade behörigheter.
8. Klicka på Lägg till, och skicka notifiering via email.

That’s it!
Om några som helst frågor uppstår, ring gärna mig, Erik, på 072 – 531 46 16

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!