Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Har du koll på dina internetkällor? Följ vår checklista!

Färre än 4 av 10 internetanvändare har fått utbildning i hur de ska värdera information på nätet. Det visar den årliga studien från Svenskarna och internet (2019). Det är betydligt fler unga internetanvändare mellan 12 och 25 år som fått utbildning i källkritik, jämfört med de äldre upp till 65 år. Ändå är de yngre sämre på att kontrollera trovärdigheten i sina källor. 

Att vara källkritisk på internet kan vara lättare sagt än gjort. Men nyckeln till en källkritisk hållning är helt enkelt att vara frågvis. Här har vi listat 6 punkter som du enkelt kan checka av och alltid ha med i bakhuvudet.

 1. Avsändare
  Vem är upphovsperson? Vem har publicerat innehållet? Ett företag? En privatperson?
 2. Budskap
  Vilket syfte har källan? Att informera? Att underhålla? Att övertyga?
 3. Hur ser källan ut?
  Vad är första intrycket? Finns det kontaktuppgifter? Finns det trovärdiga källhänvisningar? Fungerar länkar till källhänvisningar?
 4. Bildens äkthet
  Var publicerades bilden ursprungligen? Är den retuscherad eller förvanskad? Är den beskuren?
 5. Är källan aktuell?
  När skrevs/publicerades källan? Är innehållet fortfarande aktuellt?
 6. Jämför med andra källor
  Finns det fler källor? Vad säger dem? Är de oberoende av varandra?

Litar du på källan? Om ja, fråga dig varför och stäm av mot checklistan.

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!