United Power grundades 1993 och har sedan dess legat i Falun. Dalabyrån återfinns från och med februari 2022 i Borlänge! Vi tar plats i Dalarna Science Park och fortsätter hjälpa företag och organisationer i Dalarna och övriga landet nå fram och växa.

Vi tror på Borlänge, som ligger i framkant sett till nya kontorslösningar och co-working spaces. Det händer mycket i staden, så det känns helt rätt att finnas på plats även där. Vi har dessutom många samarbeten i Borlänge och trakten däromkring. 

Vi har valt Dalarna Science Park och deras Workflow, eftersom både upplägg och utformning passar oss perfekt så här post covid, i och med de ändrade förutsättningar pandemin har fört med sig. Det är verkligen dags för nyorientering och anpassning och det här blir ett stort och spännande steg för oss som byrå, säger Jessica Engström, VD på United Power

De anställda på United Power bor på olika orter; Falun, Borlänge, Säter och Garpenberg. Bolaget har högt uppställda hållbarhetsmål och att kunna erbjuda alla medarbetare kortare restider, möjlighet att lämna bilen hemma och att välja co-working – som ju effektivt utnyttjar tomma lokaler och optimerar utrymmen – istället för enskilda kontor, går helt i linje med hur vi vill arbeta. Flexibilitet är en förmån, och hjälper många för att få ihop vardagen. Så länge vi ser att våra anställda och våra projekt mår bra i detta kommer vi fortsätta att erbjuda den möjligheten för individuellt arbete.

Förändringen kommer ur tanken om vilken typ av arbetsplats vill vi skapa och vara. Idag möter alla företag både möjligheter och nödvändigheter att bygga upp verksamheter på nytt och därmed forma det näringsliv, samhälle och arbetsplats vi vill ha och behöver. Personalen kommer först – vad vill och behöver de? Den kunskapen är nyckeln till lösningar som både är rätt här och nu, men också inför kommande förändringar och utmaningar. 


Det nya upplägget kommer ur vår satsning på framtiden, och hur vi som reklambyrå ska möta den på bästa sätt. Vi identifierade våra utmaningar och tog tillvara insikter och fakta. En omvandling måste till för samtliga arbetsplatser. Det vore naivt att säga att pandemin inte har skapat nya förutsättningar även för oss som reklambyrå:

– För oss är lösningen att både omvärdera företagskulturen och hitta ny energi. Vi möter redan många av våra kunder online, samtidigt som behovet av fysiska mötesplatser är fortsatt stort, både för oss internt och för våra dalakunder. Det är i det fysiska mötet som kreativitet blomstrar och innovativa idéer kommer till. Man kan se det som att vi helt enkelt skiftar fokus från kontorets egenvärde till hur det kan stötta företagskulturen och skapa nya möjligheter.

Redan innan pandemin har vi haft flexibilitet kring arbetstider och arbetsplats. Vi har under 2021 sett över personalens önskemål och företagets behov av lokaler och landat i denna nya lösning. Vi blir en hybridbyrå med möjlighet till hemarbete och kontorsplatser i Borlänge, berättar Jessica Engström, VD på United Power

Workflow-konceptet ligger rätt i tiden med sitt fokus på flexibilitet, gemenskap, nya mötesplatser och möjligheter till synergier som detta ger. Det stämmer väl överens med vår tanke om den moderna arbetsplatsen, med allt från inspirerande miljöer till hållbar utveckling.

– Vi ser att företag under 2020/2021 etablerat nya sätt att arbeta som kommer att påverka hur våra arbetsplatser ser ut i framtiden. Det är viktigt för oss att vara fortsatt lyhörd och flexibel för att möta våra hyresgäster och deras behov, säger  Jörgen Isaksson, VD Fastighets AB Hushagen, som ligger bakom Workflow-konceptet.

Den som vill boka in ett möte med United Power kan nu välja att ses på Dalarna Science Park, Borlänge, eller online

För ytterligare information om företaget…