Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Säljdrivande kampanjer vs. varumärkesbyggande 

Kortsiktiga effekter uppnås genom säljdrivande kampanjer som stimulerar handling och köp. Långsiktiga effekter uppnås genom att bygga varumärken som gör kunderna mindre priskänsliga tack vare att de har en positiv känsla till företaget, och därmed driva lönsamhet. Vi påtalar ofta för kunder att alltför stort fokus på kortsiktiga resultat kan vara negativt för företaget i längden. Hur jobbar ni i din verksamhet?

60/40-regeln inom marknadsföring

En djupgående studie av relationen mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter av marknadsföring visar att 60/40-regeln är den bästa fördelningen när det gäller investeringar. Det vill säga att 60 procent läggs på varumärkesbyggande kampanjer och 40 procent på säljdrivande kampanjer. (Binet och Field, The Long and the Short of it: Balancing Short and Long-Term Marketing Strategies)

Idag kör många snarare enligt 95/5. Tyvärr minskar ofta detta varumärkets attraktivitet på längre sikt, och många brottas med otrogna, priskänsliga kunder och ett stort beroende av topplaceringar på Google. Känner du igen dig? 

Ett vanligt feltänk bakom ensidiga marknadsaktiviteter

Det talas mycket om reklamtrötthet och att reklam blir allt sämre. Vi tror att detta beror på att det blivit så enkelt att annonsera, och det görs för slarvigt och enkelriktat. 

När företag ska göra en reklamfilm eller banner görs det ofta med minimal budget och fokus på direktförsäljning; en så kallad säljdrivande kampanj. Det saknas fungerande idé och koncept, och finns ingen engagerande berättelse som stärker varumärket. 

Att man fokuserar på det som primärt driver kortsiktig vinst är såklart förståeligt . Det är lättare att mäta och en säljdrivande kampanj som visar en hög ROA är festligare att avläsa än en varumärkesbyggande kampanj som visar på en kostnad. 

Viktigt att förstå är att fokus på kortsiktig vinst dessvärre ofta resulterar i minskad varumärkeskännedom på lång sikt och därmed är det lätt att bli omsprungen av en konkurrent som även tänker på kännedomen. Kampanjer som fokuserar på sälj (priser, rabatter och erbjudanden) ger ofta snabb effekt, men bygger sällan varumärket över tid. 

Stanna upp och fundera. Vad skulle hända om du tog fram ett hållbart koncept och skapade reklam som folk gillar och minns, som stärker din varumärkeskännedom och som du vågade satsa på under en längre tid? 

5 råd för en balanserad marknadsstrategi

Hur ska du som företagare/marknadsförare tänka? Här är fem råd för dig som vill gå vidare med en mer genomtänkt och balanserad strategi.

    1. Satsa på att bygga varumärket på lång sikt. Ett välkänt varumärke höjer betalningsviljan hos kunder och agerar som en säljare på lång sikt. Om du inte syns kommer dina konkurrenter göra det och därmed bli förstahandsvalet. Om du själv googlar efter en specifik produkt, vilken länk  bland sökresultaten klickar du på? Den med en avsändare du känner igen, eller den med en för dig helt ny avsändare?
    2. Budgetera utifrån 60/40-regeln. Investera i både varumärkesbyggande och konverterande synbarhet. De företag/varumärken som vågar tänka långsiktigt och investerar mer än sina konkurrenter i marknadsföring blir också mer framgångsrika och växer snabbare.
    3. Våga satsa på räckvidd, det vill säga att nå så många potentiella intresserade som möjligt. För att få ett varumärke att växa krävs ökad varumärkeskännedom, för att öka varumärkeskännedomen krävs… just det – räckvidd.
    4. Stick ut med en kreativ kampanj! Ju mer kreativ en kampanj är, desto bättre effekt får den. Kreativ reklam minns man, därför är det viktigt att frammana rätt känslor för att bygga ett starkt varumärke.
    5. Mät både den kortsiktiga och långsiktiga effekten. Lägger du hellre 30 000 kr på Googles sökannonser än att göra en rolig reklamfilm för Youtube? Då är du som majoriteten. Det är ju så mycket enklare att räkna hem! Men varumärkesarbete är också mätbart, och det finns flera relevanta KPI:er (nyckeltal) att välja bland.

Lycka till! Och behöver du hjälp på vägen, kontakta oss så tar vi det vidare.

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!