Falu Energi & Vatten behövde en ny grafisk profil, den gamla var spretig, identitetslös och det var svårt att hålla samman varumärkets kommunikation.

Den identitet som vi tog fram är baserad på företagets vision och mål. Vi valde att lyfta de fyra elementen; vatten, luft, eld och jord i infografiken. Detta eftersom de är essensen i Falu Energi & Vattens arbete och vardag.

Då kunden är ett stort kommunalt bolag ville vi i grafik och typografi förmedla en känsla av värme, lättillgänglighet och pålitlighet.