Har du koll på att Dalarnas kommuner inom kort har en helt ny Kretsloppsplan som ska hjälpa oss att tillsammans nå den hållbara utveckling som måste till?

Det har vi, för i början av 2023 plingade Dala Avfall på vår dörr med ett ärofyllt uppdrag! Uppdraget gick ut på att ta fram ett koncept med bildmanér och kommunikationslösning till Kretsloppsplan Dalarna*. Den skulle nämligen gå ut på remiss under hösten 2023. Materialet skulle användas av Dalarnas kommuner för att informera och om remissen (och själva planen så klart).

En utmaning

Kretsloppsplanen är ett nytt och mer omfattande sätt att närma sig de omfattande mål och utmaningar samhället står inför. Det innebär bland annat:

  • Att namnet Avfallsplan skrotas till förmån för Kretsloppsplan
  • Att fokus skiftar från avfallshantering till avfallsminskning 
  • Ett tydligare fokus på cirkularitet och beteendeförändring än i tidigare Avfallsplaner

Manéret skulle som sagt användas av flera olika kommuner, vilket innebar en utmaning sett till avsändare. Eftersom planen först skulle gå ut på remiss och sedan implementeras för att slutligen leva vidare under åren fram till 2030, behövde vi dessutom hitta ett sätt att hålla samman konceptet över tid och konstruera budskap som känns.

Hur blev det?

Lösningen blev en enande symbol, ett sätt att prata om det och ett bildmanér. Budskapet blev små korta fakta och mål ur planen, kopplade till olika yrkesgrupper. Jamen för att det skulle kännas nära och träffande för mottagarna! Alltsammans blev sedan uttryckt i tjusiga affischer, content till sociala medier och en landningssida på www. Bra det blev, tycker vi själva. Vad tycker du?

*Kretsloppsplanen innehåller en rad åtgärder som bidrar till att ställa om mot ett hållbart samhälle. Den är en del i Energiintelligent Dalarna, som samordnar det regionala arbetet. Du kan läsa mer och hitta till just din kommun på kretsloppsplandalarna.se. Gör det!