Du har kanske lagt märke till det virrvarr av styrdokument och verktyg som utgör grunden för ett varumärke? Affärsplan, grafisk profil, tonalitet, bildmanér, strategier för sociala medier, kommunikationsplaner, strategier i största allmänhet… Det är fullt förståeligt att det kan kännas meckigt att få och bibehålla koll på allt. Vad ska man med allt till?! Lita på oss, vi både förstår och deltar i känslan. Ändå vill vi ta tillvara detta tillfälle att prata lite om styrdokumentens styrdokument: varumärkesplattformen! 

Vad är en varumärkesplattform?

Varumärkesplattformen är precis vad den låter som: den grund som varumärket vilar på. Den sammanfattar vad ett företag står för och vad man erbjuder. Den berättar varför man finns, vad som skiljer en från andra företag och vad man lovar. Den skapar också en tydlig riktning för hela varumärket och alla som arbetar med det. Ur den kommer kommunikationsplaner, paid social-strategier, contentstrategier och – LITERALLY – allt annat nitty gritty som gör företagslivet lite lättare att leva. Hur? Jamen häng med!

Vad innehåller en varumärkesplattform? 

Varumärkesplattformen svarar alltså på frågorna om: vem man är, vad man står för, varför man finns, vad man lovar och vad man brinner för. Även om innehållet naturligtvis kan skilja sig åt mellan olika företag, är följande avsnitt i stort sett regel:

Vision 

Visionen är det övergripande mål man ständigt strävar efter att nå, eller själva kärnan i varumärket. Den behöver inte vara realistisk, tidsbunden eller ens mätbar, utan svarar kort och gott på frågan: varför finns ni? 

Mission (eller uppdrag) 

Vision och mission är tätt sammanlänkade. Där visionen är ledstjärnan fungerar missionen som karta. Den beskriver vad man gör för att jobba i rätt riktning – vart ni ska och hur ni ska ta er dit. 

Affärsidé 

Affärsidén presenterar en gemensam bild av det dagliga arbetet och hur företaget löser kundernas problem. Den är – till skillnad från vision och mission – konkret, mätbar och fokuserar kundnyttan.

Kärnvärden

Ett företags kärnvärden är en sammanfattning av värdegrunden. De sätter ord på de gemensamma drivkrafterna, både i relation till kunder och internt. Genom att leva och verka efter värdeorden säkerställer man att varumärket framställs konsekvent – oavsett vart och hur kunder kommer i kontakt med det. 

Positionering

Vad skiljer er från era konkurrenter? Vilken plats på marknaden är er? Svaret på frågan = företagets position.

Målgrupper 

Vem vänder ni er till när ni kommunicerar? Vad vill ni att de ska veta, känna eller göra? Att kommunicera utan tilltänkt målgrupp är som att… nej, men läs gärna vår guide om målgrupper!

Varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet sammanfattar vad målgrupperna kan förvänta sig av företaget. Vad står ni för och vilka värderingar har ni? Vad lovar ni era kunder och vad kan de förvänta sig av er? Varumärkeslöftet kommunicerar – om det är bra – i linje med vad målgrupperna tycker är viktigt. 

Tonalitet och visuellt uttryck 

Hur ska ni låta och se ut? Det svarar tonalitet och visuellt uttryck på! Idag finns företag vanligtvis på massor av social plattformar och kanaler, så den röda tråden i den faktiska kommunikationen är A och O.

+ Ev. core story

En core story är grunden i ett företags storytelling – en strategisk kärnberättelse där vision, mission och värderingar möts. Överkurs, kanske du tänker. Och det får du ju tänka om du vill. Den är dock rackarns bra att ha när man sysslar med kommunikation rent allmänt och storytelling specifikt. 

Allt det ovanstående kan verka mycket, men allting hänger faktiskt ihop och bildar tillsammans den röda tråd som är varumärkets identitet. Och vad är ett varumärke utan sin röda tråd och identitet…? Just det: otroligt svårjobbat!

Nödvändiga riktlinjer som gör företagslivet enklare

Målet med varumärkesplattformen är alltså att presentera en tydlig bild av varumärket för alla som jobbar med det. Det gäller både interna medarbetare och externa. För det är ju faktiskt så att alla som jobbar med ett varumärke behöver ha en gemensam bild av både vad man håller på med och vartåt man ska. Vi drar oss inte för att säga att det är själva förutsättningen för att i nästa steg kunna övertyga sina kunder!

! För oss som reklambyrå är varumärkesplattformen central när vi möter en ny kund. Oavsett om vi ska ta fram en ny hemsida, annonser i sociala medier eller en grafisk profil behöver vi varumärkesplattformen för att säkerställa att den röda tråden följs och att allt ligger i linje med varumärkesidentiteten. Om det inte finns någon varumärkesplattform? Jamen då är vår varmaste rekommendation att ta fram en !

Utöver att fungera som ett internt styrdokument i kommunikationen, gör varumärkesplattformen verksamheten både snyggare och tydligare. Luta er mot den när ni ska utveckla tjänster, när nya anställda tillträder och när ni av olika anledningar behöver gå tillbaka till varumärkets kärna i olika kommunikativa sammanhang.

Känns det här med varumärkesplattformer som too much?

Vi fattar! Det kan kännas överväldigande och svårt att ha en strategi när det kommer till varumärkesplattformer, och då är det ju tur att vi har koll och kan hjälpa dig och ditt företag. Låt oss börja med ett förutsättningslöst samtal eller mejl, så ser vi hur vi tar det vidare.

Hej! Intresserad av en kostnadsfri UX-analys av din webbplats?

Ja, gärna!

Nej tack (stäng)