För vinimportören Vinia sätter vi bland annat löpande upp annonsering i sociala medier. Tidigare har de trafikdrivande annonserna framför allt länkats till produktsidor och befintligt content i form av recept. Under försommaren 2021 fick vi chansen att producera relevant innehåll, från idé till färdiga artiklar. Resultatet uppskattades både av kund och slutkunder.

Denna insats ger värde på flera olika sätt:

  • Artiklarna utnyttjas i kampanjer
    Facebookannonser driver trafik till sajten. Alla artiklar kopplas till olika producenter och viner.
  • Artiklarna optimeras med relevanta sökfraser
    SEO driver trafik och stärker sajten som helhet.
  • Vi väljer långsiktigt relevanta ämnen
    Gediget content bygger relation på både kort och lång sikt.

Framöver kommer vi fortsätta leverera bland annat content till Vinia, som är en engagerad samarbetspartner.

Lästips!

Tre mobiltelefoner som visar olika bloggartiklar. Foto.