De flesta har förstått att sociala medier är en bra kanal för att bygga varumärke – färre har förstått möjligheterna att enkelt nå ut till nya kunder genom plattformarna. Vi lär dig hur i denna guide!

För att lyckas måste du nå rätt målgrupp med innehåll som skapar intresse, interaktion och konvertering. Detta kan man göra på två sätt, dels genom smart närvaro, dels genom annonsering. Och viktigast av allt: genom att hela tiden säkerställa att man kommunicerar rätt budskap på rätt plats i kundresan för att hela tiden putta kunden närmare ett köp.

Så, vad är kundresan?

Kundresan handlar om hur en konsument blir medveten om ett varumärke och sedan integrerar med det på olika kanaler och touchpoints, hela vägen fram till köp. Från hur hen först blir uppmärksammad om företaget/varumärket, blir intresserad, tar kontakt, bokar eller köper en vara eller tjänst, till hur den följs upp efter köp.

Enkelt förklarat behöver du ha bilden klar över hur din målgrupps resa ser ut; från start, längs vägen och vid slutmålet, för att kunna prioritera rätt och få maximal effekt av dina marknadsinsatser och ditt innehåll. 

& the marketing funnel?

När vi pratar kundresa pratar vi om den övergripande kundupplevelsen av ett företag. När det kommer till köpprocessen och riktad digital marknadsföring, både mot befintliga och potentiella kunder, jobbar vi efter the marketing funnels 4 faser:

  1. Uppmärksamhet – medvetenhet om varumärket. (”Oj! Detta verkar intressant!”) 

Målet är att skapa intresse för din produkt eller tjänst. Det kan du göra på flera sätt, men några av de enklaste är genom att skapa annonser med målsättning att nå ut till många, eller att genom upprepning öka synbarhet och därigenom skapa varumärkeskännedom. Ett annat sätt är att skapa tävlingar på sociala medier. 

Början av funneln trattar ned potentiellt intresserade och leder vidare till… 

  1. Övervägande – mer omfattande budskap och info (”…det kanske vore något för mig”) 

Målet här är att skapa trafik till din sajt eller butik. Det vi vill är att få användare att börja tänka på ditt företag och söka efter mer information om det. Det kan göras genom smart innehåll som sponsras upp, eller genom att sätta upp annonser med målsättning trafik; dvs. trafikannonser

Att få en kund att bli tillräckligt intresserad kan alltså handla om att ge den mer information, filmer, tutorials, guider för att till slut komma till ett… 

  1. Köpbeslut – från fundering på ett köp till att bli en faktisk kund (konvertering).

Målet är att få de som redan varit, eller är, intresserade av ditt företags produkter eller tjänster att genomföra ett köp. Det kan göras med hjälp av en konverteringsannons. Säkerställ att du har korrekt Målspårning och/eller E-handelsspårning uppsatt i Google Analytics, för att hela tiden kunna mäta om dina digitala satsningar ger effekt. Då får du koll på om du ska justera dina kampanjer eller öka budgeten.

Till sist vill vi ju att kunden ska komma tillbaka och tipsa andra om oss, för att lyckas med detta måste vi jobba för att skapa…

  1. Lojalitet – återkommande kunder och ambassadörer för varumärket.

Det är lättare att behålla en kund än att få en ny brukar man säga. För att skapa lojalitet är bra innehåll på de sociala kanalerna guld. Utöver det kan du även jobba med så kallade retargetingannonser, det vill säga: skapa annonser som riktar sig mot de som redan köpt produkter eller tjänster av dig eller har besökt din hemsida. Det är möjligt om du sedan tidigare installerat en pixel

En odefinierad målgrupp är ofta den största kostnadsboven

Om du prioriterar fel riskerar du att rikta fel budskap mot fel målgrupp på fel plats i funneln. Vanligast är att direkt gå på med konverteringsannonser på sociala medier, utan att först lärt målgruppen mer om varumärket (det är väldigt sällan någon genomför ett köp vid första kontakt). Då kastar man pengar i sjön, och det är ju onödigt. 

Tips för bättre annonser!

Många sponsrar upp inlägg i tron att de då annonserar. Men ett sponsrat inlägg stödjer egentligen endast det sista steget på kundresan och pinpointar därmed de “redan frälsta” snarare än de potentiellt intresserade. 

Nyckeln till att prioritera rätt är att ha kundresans 4 faser som utgångspunkt och sedan anpassa budskapen efter varje fas. Vilken information är intressant för att väcka varumärkesmedvetenhet? Skapa leads? Få tidigare kunder att handla igen? Din målsättning påverkar både annonsuppsättningen, hur du sätter upp din målgrupp och jobbar med återmarknadsföring mot redan intresserade samt valet av innehåll och format.

Låt sedan dina annonser rulla länge. Men, nöj dig inte. Mät och analysera också! Statistiken visar hur väl annonsen fungerar och vad du bör förbättra.

Slutligen, 5 tips på hur du lyckas bättre med din digitala marknadsföring i stort:

✅ Se över hur annonserna presterar, oavsett om det handlar om annonser i sociala medier, Google-annonser eller annan typ av digital annonsering. Mät utifrån KPI:er och följ upp vecko- eller månadsvis. 

✅ Utveckla din annonsstrategin kontinuerligt.

✅ Öka konverteringen på din webbplats. Ibland är det dock inte mer trafik du behöver, utan webbplatsen som bör ses över så du kan öka din konvertering. Vad skulle hända om din konverteringsgrad ökade från 2 % till 3 %? Jo, du skulle öka din omsättning med 50 %!

✅ Jobba med smart och automatisk uppföljning (mejl, retargeting-kampanjer etc.).

✅ Äg din data. Hitta sätt för att generera leads (e-postadresser). Dessa kan inte Apple eller ”pixelproblem” efter senaste iOS-uppdateringen ta ifrån dig.

Slutligen. För att kunna jobba strategiskt smart och få ut max av dina sociala medier-annonser behöver du en annonsstrategi för sociala medier. Vi kan hjälpa dig!

Känns annonsering på sociala medier krångligt?

Det behöver det inte vara! Vi vet ju allt för att du ska slippa. Boka ett 20 minuters kostnadsfritt rådgivningsamtal med Jessica så pratar vi om det.