Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Era Rum – genomlysning

Hit skulle vi!

Era Rum kom till oss inför en stor satsning på att ge varumärket ett digitalt lyft. Ett nytt fräscht visuellt uttryck och konsekvens i budskap stod på önskelistan, tillsammans med verktyg för att navigera i medielandskapet och identifiera nästa steg i arbetet med den digitala närvaron. Roligt! sa vi och slog våra kloka samman. 

En utmaning

Överblicken. Var är Era Rum just nu? Vad gör vi och varför? Var är vi på väg och hur ska vi komma dit? Vilka möjligheter bör vi ta fasta på, i vilken ordning och hur? Hur ska vi få allt att hänga ihop?

Så här gjorde vi

Alla nya samarbeten inleds för oss med att lära känna både kund och varumärke, naturligtvis. Det kan se väldigt olika ut, men i just detta fall blev vår – då nya – tjänst Genomlysning – från varumärke till konvertering ett utmärkt sätt att börja. 

Genomlysningen innebär i korta drag att vi gör en översyn av företagets digitala närvaro. Vi tittar på allt från hur logotypen fungerar i olika sammanhang, om det visuella uttrycket är enhetligt och om texterna på de olika plattformarna lirar och om rätt saker mäts. Är Google Analytics igång och korrekt uppsatt, vilken struktur följer de digitala kampanjerna, och vilken effekt kan vi se hittills?

Utifrån förslaget på åtgärder träffas vi under en workshop då vi tillsammans går igenom nuläget, för att slutligen landa i en projektplan med tidsestimering och rekommendationer om vilka steg som bör tas och när. 

Hur blev det?

Jenny själv säger det bäst!

 

Siffror?

På två månader förbättrade vi Google Ads med….

 

Och klättrade 506 placeringar på de viktigaste sökorden via SEO.

 

Genom att sätta pengavärde på leads som skapas via mail och formulär, kunde vi få fram en relevant summering av det värde hemsidan skapar. 

 

När kurvan ser ut så här kan vi dra intressanta slutsatser och fortsätta göra rätt saker.

 

Information

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!