Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

RF SISU Dalarna Föreläsning Sociala medier

Hur jobbar man med sin synlighet bäst på sociala medier? Och hur ska man få arbetet att flyta när det är många inblandade som alla behöver förstå varför och på vilket sätt de är en del av arbetet? Det var ingången till introduktionsföreläsningen Jessica höll för RF-SISU Dalarnas idrottskonsulenter sommaren 2019. Efter utbildningen som hölls inför ca 10 deltagare fick alla en klarare bild av hur de kan jobba och varför det är så viktigt att kommunicera strategiskt.

 

Information

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!