I mars stod SSMAB, Stjärnsunds Svetsmekano AB, på tröskeln. Kunde vi hjälpa dem med ett viktigt steg i önskad riktning – att gå från att vara ett så kallat doldisbolag till en synlig aktör?  

Hit skulle vi!

Tillsammans med ett nytt grafiskt uttryck önskade de lyfta sin digitala närvaro med en bättre webbplats, och förtydliga sitt erbjudande.

En utmaning

SSMAB:s nischade tjänsteutbud krävde en gedigen kartläggning för att säkerställa att all information stämmer överens med verksamheten, branschpraxis och sökord.

Så här gjorde vi

Vi tog oss till vackra bruksorten Stjärnsund för en rundtur i verkstaden, fotografering och en UX-workshop där vi bland annat tittade på kundresan och målgrupper. Tillbaka på kontoret var det efter analys dags för definition och idéutveckling. Teamet sammanställde allt vi kommit fram till och satte här ett ramverk att börja jobba utifrån, i det här fallet webbskisser. Skalbarhet var en av de saker vi hade i åtanke, för att i framtiden kunna arbeta med mer innehåll. Projektet rullade vidare under löpande dialog med beställaren.

Hur blev det?

Vi levererade en webb med innehåll som återspeglar vilka SSMAB är och vad de erbjuder sina kunder. Logotyp, grafik och texter är uppdaterade, nya foton och mätning av antalet förfrågningar är också på plats.

Webbplatsen vägleder besökaren bättre med en tydlig innehållsstruktur och UX-design, och är sökoptimerad för ökad synlighet i sökresultaten. Typografin och de grafiska elementen ser till att bilder och budskap får ta plats. 

Men ta oss inte på orden. Gå själv in på deras webb och se!

Spana in vårt arbete: ssmab.com