Takten i klimatomställningen måste öka! Borlänge, som är en av 23 städer inom projektet Viable Cities, har som ambition att bli en hållbarhetsnod i världen. Fantastiskt tycker vi på U:P! Vi är en del i Klimatneutrala Borlänge 2030, har skrivit på Klimatkontraktet och därmed anslutit oss till initiativet.

Varför har vi valt att skriva på Klimatkontrakt Borlänge?

Vi är ett företag med ett stort intresse för, och kunskap om, hållbar utveckling. Att skriva på kontraktet är en symbolisk handling lika mycket som en möjlighet för oss att bli del av ett nätverk som verkar för den reella omställning som måste till, för att Borlänge och Sverige ska klara målsättningarna inom Parisavtalet. 

Vi har sedan långt tillbaka identifierat vår roll som möjlig katalysator när det kommer till att jobba medvetandegörande med företag, organisationer och privatpersoner. Vi har digital spetskompetens och stor kunskap både om hur och var man på bästa sätt kan nå segmenterade målgrupper, samt mäter resultat. Vi har stora nätverk och jobbar mycket med bl.a. coachning, föreläsningar och medvetandegörande via våra gratis digitala guider. 

Vi är övertygade om att en nyckel till hållbar utveckling är beteendeförändring (nudging ftw!) och kunskapsöverförande – även i det ”lilla” – här kan och vill vi som företag påverka!

Vad har vi åtagit oss att göra?

 • Att kartlägga våra växthusgasutsläpp
 • Att ta fram en åtgärdsplan för hur vi ytterligare ska minska vår klimatpåverkan
 • Vi ska i större utsträckning söka kunder och projekt som antingen jobbar aktivt med sin hållbarhet, eller saknar perspektivet helt. Detta för att genom hjälp med kommunikationen lyfta frågorna i våra kunders olika branscher och på så sätt skapa förändring tillsammans. 
 • Vi som reklambyrå ska vara ett föregångsexempel när det kommer till hållbar utveckling, både sett till de tjänster vi erbjuder och internt.

Och vad har vi redan gjort?

 • Vi har investerat mycket tid i utbildning inom hållbar varumärkesstrategi och fortbildar oss löpande på området. 
 • Vi köper inte “den senaste” utrustningen, utan använder det vi har så länge det går. 
 • När vi investerar i nya telefoner köper vi i regel begagnat.
 • När företaget bjuder på mat (julbord, middagar och liknande) väljer vi alltid bort kött till förmån för vegetariskt.
 • Vi väljer bort flyg i alla avseenden. 
 • Vi avsäger oss samarbeten som innebär att vi bidrar till scope- och greenwashing. 
 • Vi uppmanar aktivt våra kunder och leverantörer att höja sina miljömål (och kan bidra i detta arbete om så önskas).
 • Vi arbetar i ett co-space med skrivbordsplatser istället för i en enskild kontorsbyggnad, och använder vår röst för att effektivisera hyresvärdens hållbarhetsarbete. 
 • Vi väljer i största möjliga mån digitala kundmöten framför att resa till annan ort. 

Hur kan vi hjälpa företag?

Kommunikativt! Vi har kunskapen som krävs, framför allt om hur man kan prata om och kommunicera kring ett befintligt hållbarhetsarbete (eller i uppstartsskedet). Hållbarhet både bör och måste vara en del i varumärkesidentiteten, det är – och bör aldrig vara – något som går att frikoppla. Fler måste förstå att hållbarhet inte är enskilda initiativ som man kan bocka av i en lista, utan ett ställningstagande och något man behöver jobba aktivt med.

Nyfiken på tidigare projekt där hållbarheten varit i fokus?

Vi har under senaste åren varit med i ett antal hållbarhetsprojekt, ofta med nudging som metod! Här är ett axplock som vi är lite extra stolta över: 

Sponsringsstrategi Falu Energi & Vatten 

Ingen reklam tack! 

Sagoboken om matsvinn för Dalarnas förskolor, i samarbete med Hållbart i Dalarna

Avfallsplan Dalarna