Montrab är en expansiv flytt och städfirma från Borlänge, Dalarna. De kom till oss 2018 och är fortfarande nöjda kunder. De hade kommit en bra bit på vägen redan men önskade löpande hjälp med den digitala strategin och utbildning. Samt hjälp att genomföra en del av våra tjänster som: design, fotografering, film, sociala medier, SEO, Google Ads, Google Analytics inklusive Målspårning och Google Data Studio-rapport med mera.

 

Vi gillar United Powers transparens om vad de gör, deras pedagogiska sätt att förklara och resonera, att de gör snygga grejer. Vi har ett öppet och trevligt samarbete och vi kan själva se resultaten i analytics och våra rapporter. Vi gillar också att de inte har några fasta paket eller bindningstider. Det var befriande att enkelt kunna pausa allt en stund under Corona-krisen utan problem, och sedan sätta igång igen när det passade oss. /Tanja Friberg, marknadsansvarig Montrab

 

Google Data Studio-rapporten

Denna delvis anonymiserade bild visar bara 1 av de totalt 6 sidorna i rapporten, men den visar hur datan kan visualiseras. Rapporten kommer per automatik månadsvis till alla i Montrabs ledningsgrupp via mail, med realtidsuppdaterad statistik. Vi byggde rapporten till Montrab på några timmar och kostar därefter inget löpande då Data Studio är en gratis tjänst från Google.  Data Studio ersätter inte Analytics, men är ett bra komplement för att ge svar på de viktigaste frågorna och KPI:erna löpande, utan att någon måste söka svaren i Analytics. Målspårningen fanns redan när United Power kom in i bilden men när vi satte genomtänkta pengavärde på de olika målen blev det betydligt enklare att kunna jämföra resultaten av kanaler, åtgärder, annonsering osv. Betecknas i bilden som Målvärde.

GDS Google Data Studio - verkligt exempel rapport baserat på Google Analytics - Unitedpower

 

Vårt lokala SEO-arbete

Vi hjälpte till att förbättrade placeringarna på hundratals sökord, både lokala och nationella. Vi vill också att våra kunder ska äga sin egen SEO-rapportering via den billigaste tjänsten Wincher. Placerings-förändringen ser man under rubriken Trend. Sökvolym/månad, samt trafik in till sajt är också bra att titta på. Detta gör SEO-arbetet tydligare och Montrab är inte beroende av någon byrå eller bunden till något långt SEO-avtal. Vill du veta hur vi gjort förutom att skriva SEO-texter och jobbat med hemsidan? I SEO-guiden berättar vi hur vi jobbar, lika transparent som alltid.

Google Analytics och Google Ads

Analytics visar en tydlig uppgång i både trafik och slutförda mål de första 6 månaderna 2020 jämfört med samma period förra året, 2019. ROAS (return on ad spend) för Google Ads ligger på mellan 600% – 1000% (6-10 x) och ROI betydligt bättre än tidigare, då optimeringen är bättre och vår adminkostnad är noll kronor de månader vi inte jobbar aktivt med Ads-kontot.

Google Analytics förbättringar jmfr med förra året- United Power

Sociala Medier

Uppsättning av annonsering via Paid Social, alltså jobbat aktivt med annonseringsverktyget i Facebook/Instagram och UTM-taggat kampanjerna så de går att följa smidigt både i Facebook Ads manager, men även i Analytics där vi kunnat dra slutsatser och optimerat.

FB-ads Falun Borlänge Dalarna - United Power

Behöver du också hjälp med Digital Marknadsföring och Annonsering? Don’t be a stranger!