Holmgatan 32
791 71 Falun
+46 (0) 23-79 45 30
hejup@unitedpower.se

Visit Dalarna

Dalahästen och symbolen för POI – så genialiskt enkelt, men ändå så omfångsrikt, levande och lekfullt med oanade utvecklingsmöjligheter i den digitala resan som Visit Dalarna befinner sig i. Här involveras hela den innovations- och skapandekraft som finns inneboende i Visit Dalarna, aldrig statiskt och stelbent, alltid med besökarens intressepunkter i fokus. Morgondagens tekniska behov tillgodoses genom det grafiska elementet i logotypen på ett utmärkt sätt. Gränserna och gärdesgårdarna mellan turistkommunerna suddas ut på ett naturligt sätt genom att fokusera på intressepunkter (POI) utifrån besökarens intressen. Ett utifrån- och in-perspektiv som bygger Visit Dalarnas framtid där besökaren alltid är i centrum.

Information

Du vet att ni kan bli bättre. Det är väl därför du är här? Ta hjälp av oss, allt vi gör blir ju så himla fint!